5 vanlige årsaker til uventet jobbfravær – og hvordan du kan håndtere det.

Suksess i næringslivet – uansett bransje, hva slags type organisasjon du driver og hvor stor den er – avhenger alltid av menneskene i organisasjonen.

slik kan randstad hjelpe deg å håndtere jobbfraværet.

Jobbfravær er et problem alle virksomheter opplever, og det er særlig utfordrende når bedriften har mange ansatte. Hyppig fravær kan imidlertid være en kilde til betydelige utgifter – og ødeleggende for produktiviteten.

slik håndterer du uplanlagt jobbfravær med proaktiv planlegging og langsiktige løsninger.

Jobbfravær er en kjent og uunngåelig utfordring for alle virksomheter. De ansatte vil alltid ha behov for å ta seg fri fra jobben fra tid til annen, primært på grunn av kortvarig sykdom, mindre skader og legetimer, men også på grunn av faktorer som stress, familieforpliktelser – og mistrivsel med jobben.

Siden konsekvensene av høyt jobbfravær kan påvirke selskapet ditt både direkte eller indirekte, trenger du en velplanlagt og effektiv fraværspolicy for å forebygge tap av inntekter og kunder.

Heldigvis finnes det konkrete ting du kan gjøre for å håndtere jobbfraværet – og første skritt er å kartlegge hvorfor folk tar uplanlagt fri fra jobben. Når du har identifisert utfordringen, er det tid for handling.

Les videre om hvordan du proaktivt kan forebygge hull i bemanningen i stedet for å bare respondere på underbemanning når det skjer.

øk produktiviteten: effekten av uforutsett fravær og redusert effektivitet på jobb.

Du har 100 viktige ordre som må ferdigstilles innen uken er omme. Mandag og tirsdag viser det seg at en av de viktigste produksjonsarbeiderne er borte fra jobben. Onsdag og torsdag er det en annen på produksjonsteamet som ikke presterer som hen pleier. Når fredagen kommer, stresser du som besatt for å få fullført prosjektet.

bygg et positivt arbeidsmiljø gjennom medarbeidernes erfaringer.

Å skape et positivt arbeidsmiljø kan gi bedrifter en rekke fordeler. Ifølge vår employer brand-undersøkelse er arbeidsmiljøet blant de fem viktigste grunnene til at folk velger å jobbe for en bedrift. Ikke bare bidrar det til å tiltrekke seg de beste talentene, men det kan også redusere turnover og sykefravær og samtidig øke produktiviteten.

hvordan et samarbeid med randstad kan hjelpe deg med å forbedre medarbeideropplevelsen.

Kompetansegapet i arbeidsmarkedet fortsetter å øke og konkurransen om de beste talentene er fortsatt stor. For å løse dette problemet må organisasjonene finne nye måter å sikre seg den kompetansen de trenger. En effektiv tilnærming innebærer å legge vekt på medarbeideropplevelsen. Det er ikke alltid like lett, særlig ikke når man skal håndtere en mangfoldig arbeidsstyrke med ulike mål og forventninger. 

hvorfor det å skape et ideelt arbeidsmiljø er avgjørende for bedriftens suksess.

Arbeidsstyrken er i stadig utvikling, og hvis man vil tiltrekke og beholde talenter i dagens stramme arbeidsmarked, er det viktig å vite hva som motiverer de ansatte. Ifølge Randstads globale employer brand-undersøkelse er et trivelig arbeidsmiljø en av de viktigste drivkreftene. Globalt sett rangerte de ansatte dette på fjerdeplass blant de fem viktigste grunnene til å velge en arbeidsgiver, og blant europeiske og latinamerikanske arbeidstakere kom det på andre- og tredjeplass.

hvordan forstå og forebygge et dårlig arbeidsmiljø.

Å skape et positivt og sunt arbeidsmiljø er avgjørende for å tiltrekke seg og beholde talenter i organisasjonen. Dessverre har undersøkelser både i USA og Storbritannia avdekket en økende tendens til utfordrende arbeidsmiljøer.

med fokus på de høye kostnadene knyttet til turnover.


Det stramme arbeidsmarkedet i Europa vekker bekymring blant en rekke arbeidsgivere, spesielt de som har betydelig arbeidsstyrke innen produksjon og logistikk. Dessverre har det blitt en gjengs praksis at bedriftsledelsen konsentrerer seg om å finne talenter i stedet for å beholde dem.

hvordan randstad kan hjelpe deg med å beholde talenter.

Dagens produksjons-, bil- og logistikkbedrifter har en felles utfordring – mangel på arbeidskraft. Selv om pandemien kan ha forsterket den globale mangelen på arbeidskraft, er motivasjonen bak de omfattende jobbskiftene fortsatt den samme: misnøye med jobben, manglende engasjement og økonomiske hensyn.

hva er de beste strategiene for å holde på de ansatte?

Å beholde ansatte er en viktig HR-strategi for produksjonsbedrifter, som bidrar til å sikre at utdannede og erfarne arbeidstakere er tilgjengelige slik at det blir opprettholdt en jevn arbeidsflyt. I denne artikkelen diskuterer vi turnover i forbindelse med produksjon, og utforsker hvorfor det å beholde ansatte, snarere enn å erstatte dem, er nøkkelen til HR-suksess. Til slutt vil vi avsløre noen strategier for å beholde ansatte sammen med eksempler på hvordan du holder bedriften din produktivt og fremtidsrettet. 

flere jakter høyere lønn.

Flere arbeidstakere enn i fjor jakter økt lønn når de vurderer en ny arbeidsgiver. Jobbsikkerhet verdsettes mest hos nåværende arbeidsgiver. Dyrtid har skapt et stemningsskifte i norsk arbeidsliv, viser Randstads store arbeidslivsundersøkelse.

hvordan forsyningskjedekrisen påvirker produksjonsindustrien.

Da pandemien slo til, tok det bare noen dager før mangler i forsyningskjeden rammet produksjonsanlegg over hele verden. Mange organisasjoner hadde ikke noe annet valg enn å redusere, eller til og med stanse, produksjonen fordi de ikke fikk tak i de nødvendige materialene. Disse forstyrrelsene i forsyningskjeden fikk ringvirkninger som førte til tomme butikkhyller og forbrukere som slet med å finne varene de trengte.

hvordan håndtere utfordringene i forsyningskjeden på en effektiv måte.

Ifølge en fersk undersøkelse har 94 % av Fortune 1000-selskapene opplevd forstyrrelser i forsyningskjeden siden pandemien. Store bedrifter er ikke de eneste som er påvirket av denne pågående krisen. Undersøkelser viser at 80 % av småbedriftene også har hatt problemer med forsyningskjeden, og 87 % av forbrukerne hevder å ha blitt negativt påvirket av forstyrrelser i forsyningskjeden.

forstyrrelser i forsyningskjeden: årsaker og virkninger.

Logistikkbransjen var en av de første bransjene som ble hardt rammet da den globale pandemien startet. Med umiddelbare nedstengninger, karantener og strenge reiserestriksjoner ble det nesten umulig å håndtere, flytte og distribuere produkter. Butikkhyllene ble tømt, fraktcontainere hopet seg opp utenfor kysten, og bedrifter slet med å få tak i de varene de trengte for å dekke forbrukernes behov.

hvordan randstad kan bidra til å forbedre medarbeiderengasjementet.

Mange arbeidsgivere sliter med å tiltrekke seg og ikke minst beholde de talentene de trenger. Med dagens stadige mangel på talenter og vedvarende kompetansegap, er det mange organisasjoner som ender opp med å ansette feil kandidat eller tyr til sesongarbeidere. Dette gjør det svært vanskelig å opprettholde en arbeidsstyrke av høy kvalitet. 

hvordan ledere påvirker medarbeidernes motivasjon.

Ledere har som regel direkte kontakt med medarbeiderne sine daglig, og de fungerer ofte som bindeledd mellom toppledelsen og medarbeidere. Disse forbindelsene gir lederne en utrolig stor innflytelse over medarbeiderne. Ledere spiller en viktig rolle i å skape motivasjon på arbeidsplassen, men de kan også ha en atferd som ødelegger den. Sannheten er at bedriften din kan ha alle de riktige retningslinjene og rutinene på plass, men hvis lederne ikke klarer å implementere dem på riktig måte, vil du aldri høste fordelene.

beste praksis for å forbedre medarbeidernes motivasjon.

Den pågående talentmangelen skaper nyheter i mange regioner rundt om i verden. For virksomheter som prøver å sikre seg de talentene som kreves for å dekke nåværende og kommende produksjonsbehov, er denne arbeidskraftskrisen mer enn bare én av mange aktuelle trender, overskrifter eller moteord. Den påvirker lønnsomheten og suksessen til disse organisasjonene.

hva påvirker motivasjonen til medarbeiderne dine?

Dagens knapphet på talenter fører til et kandidatdrevet arbeidsmarked, og da er bedriftens evne til å få kontakt med de ansatte viktigere enn noen gang. Det er avgjørende å forstå hvilken rolle de ansattes motivasjon spiller for at bedriften skal lykkes, og hvordan du kan gjøre det til en topprioritet. 

flere utsetter pensjon: nordmenn vil stå lenger i jobb.

Nordmenn ser ut til å både ha et mer realistisk bilde av når vi kan gå av med pensjon, og et større ønske om å stå i jobb lenger sammenlignet med resten av verden.

slik gjennomfører du en referansesjekk.

I en studie fra SHRM viser de til at 87 % av arbeidsgivere utfører en eller annen form for bakgrunnssjekk eller referansesjekk i forbindelse med rekrutteringsprosessen. Men det er fortsatt mange som undervurderer den fulle verdien av dette effektive rekrutteringsverktøyet

fire av ti ønsker ekstraordinær lønnsøkning.

Nærmere 40 prosent ønsker en ekstraordinær lønnsøkning, og en av fire melder om ekstrajobbing for å håndtere den økonomiske nedgangstiden vi er i, viser Randstad Workmonitor. 

hva er en bakgrunnssjekk i rekrutteringssammenheng?

Har du noen gang lest gjennom en søkers CV og syntes det som står der virket for godt til å være sant? I så fall er du ikke alene. Ifølge rapporten Future of Work 2021 Outlook fra Monster, mener nærmere to av tre arbeidsgivere at kandidatene pynter på sannheten i CV-en. Men hvordan skal du som arbeidsgiver kunne sjekke at infoen som er gitt stemmer, annet enn å ringe referansene? 

hva er en referansesjekk og hvorfor er det viktig?

Studier viser at rundt 95 % av arbeidsgivere allerede benytter seg av referansesjekker i rekrutteringsprosessen. Men hvordan bør du strategisk gå frem for å få innhentet mest mulig riktig informasjon om søkeren? Hva er de riktige spørsmålene du bør stille og hvordan burde du inntre en samtale med oppgitt referanse? Her får du en veiledning fra oss. 

hvordan rekruttere til tross for global mangel på arbeidskraft.

To av de største utfordringene mange selskaper står overfor i dag, er uforutsigbare forsyningskjeder og den vedvarende globale mangelen på arbeidskraft. Nyere studier viser faktisk at 87 % av arbeidsgivere verden over kommer til å opplever disse utfordringene i fremtiden, om det ikke allerede merkes. 

6 årsaker som forklarer mangelen på arbeidskraft i produksjonsindustrien.

Økonomien begynner å komme til hektene og forbruket nærmer seg nivået det lå på før pandemien, dermed gjør bedrifter over hele verden en innsats for å komme tilbake til fullt produksjonsnivå. Men, produksjonsindustrien sto allerede overfor en massiv mangel på arbeidskraft lenge før pandemien rammet. Mangelen på arbeidskraft er en viktig faktor som står i veien for denne opphentingen.

hvorfor er det en global mangel på arbeidskraft?

Det har aldri vært mer krevende for norske bedrifter å ansette enn i etterkant av pandemien. Den samme kandidatmangelen vi merker rammer også selskaper fra hele verden. Undersøkelser anslår at det vil være en estimert mangel på 85 millioner arbeidstakere over hele verden innen 2030.

3 viktige steg i rekrutteringsprosessen.

Ingen virksomheter kan lykkes uten å ha de rette folkene og den rette kompetansen. Derfor er det viktig å sikre at rekrutteringsprosessen er skreddersydd for å finne de beste kandidatene som vil styrke selskapet nå og i fremtiden.

tar du de riktige stegene for å finne topptalenter?

Det er mange viktige steg i rekrutteringsprosessen. Fra å skrive sterke stillingsbeskrivelser som skal tiltrekke topptalenter, til pålitelig referansesjekking.

En av de mest avgjørende stadiene i ansettelsessyklusen er intervjuet. Det er her du begynner å gå lenger enn det du kan lære av CV og LinkedIn-profiler. Intervjuer gir deg muligheten til å lære mer om kandidatens erfaring og evner, men også grave dypere inn i deres personlighet og hva som gjør dem til en unik person. Dette er avgjørende når du ønsker å evaluere hvor godt denne personen vil passe inn med sine potensielle medarbeidere, deres leder og din bedrift som helhet.

hvordan rekruttere effektivt til produksjon og logistikk?

For å lykkes i konkurransepregede bransjer som produksjon og logistikk må du ha folk med de rette ferdighetene, den rette kunnskapen og riktig erfaring. Imidlertid viser det seg at bedrifter i disse sektorene har utfordringer med å ansette ressurssterke kandidater – studier viser at den globale produksjonsindustrien potensielt står overfor et underskudd på 7,9 millioner fagarbeidere innen 2030.

evnetester: slik kan du bruke dem som et nyttig verktøy.

Det er mange hensyn å vurdere når du skal bestemme deg for om du vil ansette noen eller ikke – fra kandidatens potensial for fremtidig utvikling til om vedkommende vil passe inn med bedriftskulturen. Evnetester kan være et avgjørende verktøy som hjelper deg med å velge riktig. 

slik kan randstad hjelpe deg å rekruttere de beste kandidatene.

I dagens situasjon der den økende mangelen på arbeidskraft og det voksende kompetansegapet skaper et svært presset arbeidsmarked, er det både utfordrende, kostbart og tidkrevende å skulle kapre de mest attraktive kandidatene. Ifølge en nylig gjennomført undersøkelse er underskuddet på kvalifisert arbeidskraft den største bekymringen til toppledere og direktører verden over.

strategier for å tiltrekke passive kandidater.

Passive kandidater utgjør en stor andel av det samlede potensielle utvalget av kandidater. Norske tall viser at ca 7 av 10 kandidater er passive, noe som også er tilfelle om vi ser på det globale arbeidsmarkedet. Nå som vi ser at både mangelen på arbeidskraft og kompetansegapet øker, kan vi rett og slett ikke lenger se bort fra passive kandidater. Hvis du unnlater å ta denne gruppen med potensielle medarbeidere med i betraktningen, vil selskapet ditt kanskje aldri kunne hente inn den kvalifiserte arbeidskraften dere trenger for å utvikle virksomheten.

hvilken rolle spiller kandidatsourcing i rekrutteringsprosessen?

Nå som stadig flere markeder åpner opp i kjølvannet av pandemien, ser vi tydeligere at verden står overfor en global mangel på arbeidskraft. Antallet ledige stillinger i USA har økt med 33 % siden 4. kvartal 2019, og med mer enn 50 % i det australske jobbmarkedet i samme periode. I Storbritannia slo antallet ledige stillinger alle rekorder med 1,1 millioner ledige stillinger i 3. kvartal 2021.

forskjellen mellom aktive og passive jobbsøkere.

Når du skal ansette nye medarbeidere, er det et faktum at de aller fleste ikke er aktive jobbsøkere. Hele 70 % av den globale arbeidsstyrken består av passive kandidater som ikke er på jobbjakt. Hvis du bare fokuserer rekrutteringsinnsatsen på aktive jobbsøkere, utelukker du dermed 70 % fra den potensielle kandidatpoolen.

hva vi har lært om å lede en hybrid arbeidsplass.

Det er ingen tvil om at covid-19 hadde en enorm innvirkning på arbeidslivet og tvang mange av oss til å tenke nytt om arbeidsmodellene vi bruker. Selv om mange i Randstad delvis har jobbet eksternt, tvang pandemien de ansatte til å brått gå over til en fullverdig fjernarbeidsmodell. 

do's and don'ts på den hybride arbeidsplassen.

Nå som ringvirkningene fra pandemien begynner å avta, må arbeidsgiverne og de ansatte forberede seg på arbeidslivet i det post-pandemiske markedet. Mange arbeidsgivere sliter med beslutningen om de skal fortsette med hjemmekontorsmodellene som kom i stand under pandemien, hente alle ansatte tilbake på kontoret på fulltid eller utvikle en ny, hybrid arbeidsmodell der man kan veksle mellom å jobbe på kontoret og hjemmefra.

en av fire er på jobbjakt

Èn av fire vurderer å bytte jobb før sommeren, og det er særlig de yngre arbeidstagerne som nå er i bevegelse. – Arbeidsgivere har en stor jobb å gjøre med å holde på viktige ressurser nå, sier Eivind Bøe, administrerende direktør i Randstad.

nrk landets mest populære arbeidsplass for andre år på rad.

For andre år på rad troner NRK øverst på listen over landets mest populære arbeidsplasser i Randstads store employer brand undersøkelse. Nær 4000 norske arbeidstakere har svart på undersøkelsen som plasserer NRK på topp foran Sopria Steria og Aker Solutions. 

hvilken arbeidsmodell er best for din bedrift?

Det var umulig å forutsi hvilke endringer pandemien har tvunget fram på arbeidsplasser både i Norge og i verden. I løpet av bare et par måneder opplevde millioner av arbeidstakere å miste jobben eller å bli permittert på ubestemt tid, og flere titalls millioner måtte gå over til å jobbe hjemmefra – mens de som ble ansett som samfunnskritisk personell, måtte stå i usikkerheten med å møte opp på jobben midt i en verdensomspennende pandemi.

slik leder du på en hybrid arbeidsplass.

Spørsmålet om hvordan fremtidens arbeidsliv skal se ut blir stadig mer aktuelt. De fleste arbeidsplasser er tilbake til normal virksomhet etter pandemien, og både bedrifter og arbeidstakere er opptatt av problemstillinger som inntil kort tid tilbake var ukjente.  Vi ser på konkrete tips til deg som skal lede og tilrettelegge for en arbeidsplass der medarbeiderne befinner seg på ulike lokasjoner

årsakene til turnover i bedriften – og hva man kan gjøre med det?

I den ideelle rekrutteringsverdenen er hver eneste jobbsøker riktig kandidat, og nyansatte jobber sammen i harmoni. Dessverre er realiteten en ganske annen; og man må forholde seg til turnover av ansatte – utskiftning av personell, eller «gjennomtrekk» i bedriften av ulike årsaker – og du må rekruttere nye folk som kan erstatte dem som slutter.

slik kan randstad hjelpe deg med å rekruttere logistikkmedarbeidere.

Logistikkbransjen har vært spesielt utsatt av pandemien, med lokale lockdowns, stengte grenser og forstyrrelser i produksjonen og leveranser.

slik blir du attraktiv for logistikkmedarbeidere.

Det har vært en betydelig vekst i netthandelen etter at pandemien var et faktum. Faktisk vokste det globale netthandelssalget med 27,6 % i 2020. Denne veksten er ikke begrenset til bare ett globalt marked – nesten alle markeder opplevde en eller annen form for vekst under pandemien. Selv om pandemien nå viser tegn på å avta, forventes det globale netthandelssalget å øke med 14,3 % i 2021.

hr-trender i logistikkbransjen.

Få bransjer har opplevd så store endringer i løpet av pandemien som logistikkbransjen. Måten forbrukerne handler på, har endret seg over natten – faktisk økte den globale netthandelen med mer enn 27 % fra 2019 til 2020. Denne plutselige overgangen gjorde at bedrifter verden over ble tvunget til å utvikle nye logistikkstrategier på kort tid. I tillegg varierte etterspørselen etter produkter enormt fra uke til uke, og bedriftene sto overfor store bemanningsproblemer i en grad man aldri hadde sett maken til tidligere.

helsevesenet er avhengige av bemanningsbransjens kompetanse

Mangelen på sykepleiere er en alvorlig bekymring for det norske helsevesenet. Bemanningsbransjen har spilt en viktig rolle under koronapandemien, og Bente Slaatten i Randstad Care mener tilgangen til ekstra arbeidskraft vil være avgjørende for å kunne håndtere det økende behovet for kompetanse og kapasitet.

når jobben ikke lenger passer inn i livet.

Nok en gang har koronapandemien sendt mange tilbake til hjemmekontoret. Til kjøkkenbordet, klesvasken og en perlerad av teamsmøter. Jobben har på alle mulige måter invadert livet, så da er det kanskje ikke så rart at flere revurderer om jobben egentlig passer inn i det livet de ønsker å leve.

faren for feilansettelser øker.

Arbeidsmarkedet koker i etterkant av koronaen. Fra en rekordhøy arbeidsledighet i fjor opplever vi nå et arbeidsmarked hvor arbeidsgiverne må konkurrerer knallhardt om talentene. – Nå gjelder det å ha is i magen. Feilansettelser koster, det vet alle vi som har gjort dem, sier administrerende direktør i Randstad Norway, Eivind Bøe.

slik kan randstad hjelpe deg å optimalisere en virtuell rekrutteringsprosess.

Mange bedrifter har vært nødt til å endre hvordan de opererer og hvordan folk gjør jobben sin som følge av pandemien. Dette gjør at en viktig suksessfaktor for mange selskapene vil være evnen til å administrere en ekstern arbeidsstyrke.

8 feil du bør unngå når du leder ansatte på avstand.

En av konsekvensene av korona-pandemien er økningen i antall ansatte på hjemmekontor. Flere selskaper opplevde at kontorene nærmest ble tømt over natten for å hindre spredningen av viruset. For mange ledere har det dermed blitt en ny utfordring som må håndteres. Hvordan lede ansatte som ikke befinner seg på samme fysiske lokasjon som deg?

digital onboarding har kommet for å bli – slik lykkes du.

I tiden framover må norske bedrifter være forberedt på å håndtere de langsiktige konsekvensene av COVID-19. For mange selskaper har en av de tydeligste omstillingene som følge av pandemien vært det økende antallet medarbeidere på hjemmekontor. Det har framfor alt påvirket HR. 

mangfold på arbeidsplassen - slik kan vi hjelpe

Hvis du ønsker å bygge et sterkt employer brand og sette sammen en arbeidsstyrke som vil drive organisasjonen din til nye nivåer av lønnsomhet og suksess, må du fokusere på mangfold og inkludering.

derfor skal du fokusere på mangfold og inkludering på arbeidsplassen - og slik gjør du det.

Å bygge en mangfoldig og inkluderende arbeidsstyrke bør være en prioritet for alle arbeidsgivere, uavhengig av størrelsen på virksomheten eller bransjen du opererer i.

mangfold som driver av innovasjon og endring.

Et selskaps employer brand bør reflektere at bedriften har en inkluderende og mangfoldig arbeidsstyrke. En av hovedgrunnene til dette er at kandidater i stadig større grad ønsker å jobbe for en organisasjon som har fokus på disse verdiene, og som viser dette i praksis. Betydningen av en slik tilnærming er godt dokumentert av rådgivere som McKinsey, hvor studier viser i detalj hvordan selskaper oppnår bedre resultater gjennom beste mangfoldige og inkluderende praksis.

disse 20 selskapene vil nordmenn helst jobbe for.

I et krevende arbeidsliv er det viktig å stå fram som en attraktiv arbeidsgiver. Employer branding er satt på kartet i stadig flere bransjer, noe som gjenspeiles på topplisten til Randstads kåring av landets mest attraktive arbeidsgiver. 

er dine ansatte klare for fremtiden?

Skal du fremtidssikre organisasjonen og holde den relevante i en verden i rask endring må du holde tritt med trendene som vil forme fremtidens arbeidsliv.

slik leder du de ansatte gjennom usikre tider.

Et av de mest verdifulle talentene en leder kan ha, er evnen til å stå støtt og være et eksempel til etterfølgelse for andre i motgangstider.

nrk landets mest populære arbeidsplass.

NRK er stemt frem som landets mest attraktive arbeidsplass i Randstad Employer Brand Research 2021. Omlag 4000 norske arbeidstakere deltok i undersøkelsen som sendte statskanalen til topps.  

human forward: randstads unike tilnærming til rekruttering

Hva gjør rekrutteringsprosessen til Randstad annerledes? Dette er et spørsmål vi ofte får fra potensielle kunder. Når du vurdere å bruke et HR-selskap til å ta hånd om bemanningsbehovene dine er det et svært relevant spørsmål å stille.

toppledere usikre på hjemmekontor.

Norske toppledere er ikke samstemte omkring hjemmekontor etter pandemien. Bare én av ti bedrifter vil innføre hjemmekontor som en permanent ordning.

fordeler ved bruke et hr-selskap til å rekruttere.

Har du tenkt på hvilke fordeler bedriften din kan få ved å sette bort bemannings- og rekrutteringsprosessene til et HR-selskap? Med tanke på utfordringene som små og mellomstore bedrifter står overfor er dette en problemstilling som er mer aktuell enn noensinne. 

slik minimerer du risiko for feilansettelser.

Det er få feil et selskap kan gjøre som koster mer enn å ansette feil person. Kostnadene ved en feilansettelse øker for hver dag som går uten at det blir tatt tak i, og påvirker alle sider av selskapets resultater. Siden menneskelig innovasjon er avgjørende for at en virksomhet skal lykkes er det kritisk å ha en god rekrutteringsprosess. 

slik kan prosessautomatisering benyttes ved store rekrutteringer.

Robotisert prosessautomatisering (RPA) får stadig en viktigere rolle innen rekruttering og kan gi store fordeler for bedrifter som jobber med store rekrutteringsvolumer.

rekruttering til produksjon: fordeler og ulemper ved å jobbe med en hr-partner.

Hvis du ønsker å optimalisere arbeidsstyrken innen produksjon med midlertidig kompetanse, stiller du deg kanskje spørsmålet om du skal sette bort rekrutteringsarbeidet eller gjøre jobben selv.

rekruttering til industri og produksjon – utfordringer og muligheter.

I 2020 har produksjonsindustrien, som alle andre bransjer, følt effekten av COVID-19-pandemien. Blant de mange konsekvensene av krisen er en rekordøkning av arbeidsledigheten som har påvirket bransjen svært ulikt. 

randstad bergen vinner på kundetilfredshet.

Gjennom mange år har god kundeservice vært i fokus hos HR-selskapet Randstad. I den årlige kundetilferdshetsmålingen var det denne gangen Bergenskontoret som scoret aller best. Kontoret har gjennom flere år levert tjenester av svært god kvalitet, og i år tok de steget helt til topps.

effektive løsninger for virtuell sourcing og rekruttering

Koronakrisen har gjort det nødvendig for HR-ledere å bruke digitale hjelpemidler i rekruttering og ansettelser. Hvordan kan små bedrifter med begrenset erfaring på dette området tilpasse seg den nye situasjonen?

norske ansatte har støtte fra arbeidsgiver.

Selv om 2020 har vært et spesielt og vanskelig år for de fleste arbeidstakere, der hjemmekontor og digitale møter har blitt den nye normalen, er nordmenn svært fornøyd med støtten fra arbeidsgiver. Den siste utgaven av Randstad Workmonitor viser at hele 73,4 % av oss mener at arbeidsgiver gir oss den støtten vi har hatt behov for i løpet av perioden landet har vært rammet av koronapandemien.

undervurdert krisehjelp fra bemanningsbransjen

Det siste året har vært krevende for både arbeidstakere og arbeidsgivere over hele landet. Koronapandemien har i løpet av kort tid snudd opp ned på en rekke bransjer, der oppsigelser og permitteringer har preget nyhetsbildet. Møre og Romsdal har ikke vært noen unntak, men har også opplevd oppturer der bemanningsbransjen har spilt en viktig rolle med tanke på å få folk tilbake i arbeid.

hvilke hr-oppgaver egner seg best for automatisering?

Etter hvert som flere og flere bransjer og bedrifter ser mulighetene som ligger i automatisering, må også HR-lederne komme på banen for å se hvordan de kan dra nytte av utviklingen. 

rekruttering etter pandemien: hva vil endres?

Covid-19 har hatt en kortsiktig påvirkning på HR- og rekrutteringspraksis, men vil også få en langvarig effekt på flere områder, noe som ledere og virksomheter må forberede seg på. 

slik kan randstad hjelpe deg å bygge opp en fleksibel arbeidsstyrke

I usikre tider kjemper HR-avdelingen med å slukke den ene brannen etter den andre. Et selskap kan gå fra nedbemanningsprosesser i dag, til å rekruttere nye medarbeidere i morgen. I dagens situasjon er det viktigere enn noensinne å bygge en fleksibel arbeidsstyrke, slik at virksomheten er robust og klar for framtiden. 

fordelene og ulempene ved å benytte midlertidige ansatte.

Konseptet fleksibilitet har aldri vært viktigere for arbeidslivet enn i dag. Bedrifter ser hvor mye de har å tjene på å innlemme bemanningsløsninger og innleid arbeidskraft i HR-strategiene, og fordelene spenner fra kostnadseffektivitet til raskere tilgang til spesialistferdigheter.

6 ting å tenke på ved bemanning av lager

Hva kjennetegner den ideelle lager- og logistikkmedarbeideren i 2020? Og hva må til for at denne personen skal kunne utføre sitt arbeid på en effektiv og god måte? Enkelte tenker kanskje fremdeles at alt som trengs er to armer og to bein, men for de fleste av dagens aktører er denne oppfatningen utdatert og uriktig.

hvordan endre hr-strategien for å overleve og vokse.

HR-avdelingen spiller en viktig rolle i enhver bedrifts suksess. Slik har det alltid vært, men HR sin rolle har blitt spesielt viktig i 2020, med så mange organisasjoner som jobber hardt for å dekke sine personalbehov og holde kontroll på kostnadene i forbindelse med Covid-19.

slik organiserer du teamene for å møte usikkerhet.

Enten selskapet står overfor utfordringer som digitalisering, uventede pandemier eller økt global konkurranse, må organisasjonen forberede seg på uforutsette hendelser. I denne artikkelen undersøker vi tre viktige ting å ta hensyn til når det gjelder å organisere teamene for å møte usikkerhet.

5 fordeler ved å jobbe med et bemanningsbyrå.

Det sies ofte at en organisasjons mest verdifulle ressurs er de ansatte. Mange små og mellomstore bedrifter (SMB-er) over hele verden jobber nå hardt for å overleve utfordringene knyttet til COVID-19, og er derfor mer avhengige av de ansattes produktivitet enn noensinne.

slik blir hr-avdelingen proaktiv

Når vi etterhvert legger den koronakrisen bak oss, er det viktig å omforme HR-strategien for å møte de nye utfordringene og bidra til å sikre organisasjonen din for framtidige utfordringer. Denne artikkelen handler om hvordan du kan utvikle en proaktiv HR-strategi som gjør at du sikrer deg den kompetansen du trenger for å møte forretningsbehovene dine.

er du klar til å møte hr-utfordringene i den nye normalen?

HR-ledere står for tiden overfor en utfordring som er ulik noe annet vi har opplevd: å hjelpe organisasjoner og deres ansatte tilbake til arbeid midt i en pågående viruspandemi.

kvinner vs menn - hvordan minske lønnsgapet

For første gang viser Randstads arbeidslivsundersøkelse at kvinner er mer opptatt av lønn enn menn. Likevel er vi langt unna likelønn i Norge. Debatten har i flere tiår handlet om hvorfor det er slik. Nå må vi begynne å ha mer fokus på hva vi kan gjøre med det – her har nemlig arbeidsgiverne en viktig oppgave.

google og rekrutteringsbyråer viktigere enn nettverk og finn.no

I 2019 var nettverk nøkkelen til drømmejobben, Finn.no var inngangsporten til stillingsannonsene, og rekrutteringsbyråer var kun aktive i en liten del av jobbmarkedet. Nå er alt snudd på hodet.

11 tips til en god stillingsannonse i 2020.

Dersom du skal ansette en ny medarbeider så er ofte stillingsannonsen det første kontaktpunktet med en potensiell kandidat. Enten han/hun kjenner deg eller ikke, så er det gjennom denne vedkommende blir oppmerksom på muligheten for en jobb hos deg. Det er her du setter i gang tankeprosessen som forhåpentligvis medfører at kandidaten søker på stillingen. Det er derfor av avgjørende betydning at annonsen er så god som mulig, slik at den tjener sin hensikt, nemlig å skaffe deg mange gode søkere.

employer branding – alt du trenger å vite

I dagens arbeidsmarked er employer branding avgjørende for å ikke bare tiltrekke, men også beholde de rette talentene. Blir du slått av konkurrentene vil du fort se at de beste talentene ender opp der.

norges 10 mest attraktive arbeidsgivere 2020.

23. juni ble Norges mest attraktive arbeidsgiver kåret i et digitalt event hos Randstad. Under ledelse av Anne Lindmo kunne TechnipFMC, Schlumberger og Akers Solutions hente de gjeveste prisene for henholdsvis 1., 2. og 3. plass.

norges topp-3 mest attraktive arbeidsgivere er innen olje og energi.

Tre selskaper som leverer tekniske løsninger til olje- og energisektoren topper listen over Norges mest attraktive arbeidsgivere. I Randstad Employer Brand Research 2020 er TechnipFMC vinneren, etterfulgt av Schlumberger og Aker Solutions.

onboardingens viktige konkurransefortrinn.

Vi konkurrerer alle om å tiltrekke oss de beste talentene - og kunnskapen, ferdighetene og evnene nye ansatte bringer til oss. De organisasjonene som kan utnytte kraften i det nye talentet deres raskere, kan skape et betydelig konkurransefortrinn.

trygg retur til arbeidsplassene.

Verdens tre største HR-selskaper, Randstad, Adecco og Manpower har formet en unik allianse der hensikten er å hjelpe bedrifter og arbeidstakere med å returnere til en trygg jobbhverdag. Med tilstedeværelse i over 80 land har selskapene samlet best practice og laget en guide som skal kunne brukes som et hjelpemiddel på veien tilbake til et tilnærmet normalt arbeidsliv. 

rekruttering når det er mangel på kandidater.

Artikkel oppdatert november 2021.

Arbeidsmarkedet er i en kontinuerlig endring, og de siste to årene har vært utfordrende med rekordmange permitteringer som følge av virusepidemi og store vanskeligheter for mange bedrifter. I slutten av 2021 ser det ut som den største utfordringen er mangel på kvalifisert arbeidskraft som er større enn noensinne. I et slik marked er det lett å gå i noen feller når man skal rekruttere. I verste fall fører det til feilansettelser som kan komme til å koste deg dyrt. Vi ser på hva som er de vanligste feilene.

fordeler med digital referansesjekk.

Våren 2020 har satt fokus på digitale løsninger innenfor rekruttering. Når man ikke lenger kan møtes ansikt til ansikt, blir man som arbeidsgiver nødt til å finne alternativer for å komme i mål med ansettelsene. Det har derfor vært stor oppmerksomhet knyttet til bruk av videosystemer i intervjusettinger, men det finnes også andre deler av rekrutteringsprosessen som med fordel kan digitaliseres. 

hvorfor er employer branding viktig?

Det enkle svaret: markedet er mer eller mindre kandidatstyrt, skiller du deg ikke ut som en attraktiv arbeidsgiver vil du tape kampen om de beste talentene.

Riktignok: bak enhver enkel formulering av et svar, skjuler det seg alltid tall og fakta. Vi ser nærmere på hva som er med på å styre kandidatene og hvorfor employer branding er mer viktig nå enn noen gang før.

kor e alle helter hen?

Kor e alle helter hen, synger Jan Eggum. Det er nå vi trenger dem, heltene. Når usikkerheten og frykten rår som følge av en pandemi de færreste hadde forventet og enda færre vet utfallet av. Vi vet bare at den utvikler seg eksplosivt, i hele verden. Folk blir syke, dør og tiltakene rammer oss hardt, som enkeltmennesker og samfunn som helhet. Vi er i en krise og delvis isolert. Vi trenger våre helter.

la oss gjøre en forskjell sammen.

Den siste tiden har vært, er og kommer til å være utfordrende og krevende for norsk helsevesen. Eksplosjonsartet smittespredning med tilhørende innskrenkninger fører til at helsepersonell over hele landet er nødt til å foreta svært vanskelige prioriteringer. Mange av oss opplever allerede på kroppen at situasjonen vi er midt oppe i er noe av det mest alvorlige vi har erfart.

hvordan ansette når dere ikke kan møtes?

Virussituasjonen har gjort at mange norske selskaper har vært nødt til å legge om måten de ansatte jobber på med umiddelbar virkning. Dette påvirker også rekrutterings- og ansettelsesprosesser. Hvordan skal du som er leder kunne gjennomføre disse, når du ikke kan møte søkerne ansikt til ansikt?

hvite menn som pusher femti, og kjerringa mot strømmen.

Den internasjonale kvinnedagen markeres hvert år den 8. mars. Dagen ble innstiftet i København i 1910 på Den annen internasjonales sosialistiske kvinnekongress. I utgangspunktet skulle dagen fungere som en aksjonsdag for kvinnestemmeretten. (https://snl.no/Kvinnedagen_-_8._mars).

Mye har skjedd siden 1910 og kvinners stemmerett er heldigvis en selvfølge i de fleste land i 2020. Likevel markerer vi fremdeles denne dagen over store deler av verden. For å ikke glemme, men også fordi vi som samfunn alltid kan bli bedre.

employer branding og hvorfor cash ikke alltid er king…

DNV GL vant prisen som årets mest attraktive arbeidsgiver da Randstad Employer Brand Research ble introdusert i Norge. Håkon R. Svebak, som leder employer branding-satsingen til selskapet deler i denne artikkelen sine råd om hvordan du skal lykkes med å bygge et sterkt brand, selv om du nødvendigvis ikke har de største ressursene. 

randstad - størst globalt, best lokalt.

Bli kjent med oss i Randstad Tromsø, verdens nordligste Randstad-kontor.

I Nord-Norge har vi sterk lokal forankring etter over 20 år som leverandør og samarbeidspartner av bemannings- og rekrutteringsløsninger. Fra vårt kontor i Tromsø bistår vi kunder fra Helgeland i sør til Longyearbyen i nord.

fleksible arbeidstider er gunstig for den ansatte og bedriftene

Siste utgave av Randstad Workmonitor viser at norske ansatte i svært stor grad velger å være tilgjengelig utover vanlige arbeidstider. Vi gjør det derimot frivillig, og vi tar igjen med å gjøre private gjøremål mens vi er på jobb.

hr-trender 2020 - delta i undersøkelse og vinn 1000,-

For tredje år på rad gjennomfører Randstad undersøkelsen HR-trender der vi kartlegger trender som påvirker norske bedrifter. Vi ønsker derfor å invitere deg som er leder, HR-medarbeider, eller på andre måter har en rolle i ansettelser og rekruttering i egen bedrift til å delta i årets undersøkelse.

Dersom du deltar får du selvfølgelig tilsendt hele rapporten i etterkant. Registrerer du mailadressen din vil du også være med i trekningen av et gavekort på 1000,-

på tide å ta inn over seg at vi blir eldre, også i arbeidslivet.

Når gjennomsnittlig levealder nærmer seg hundre år, vil vi trenge langt flere 75-åringer i jobb. Da må vi tenke helt nytt om hvordan arbeidslivet skal innrettes. Administrerende direktør i Randstad, Eivind Bøe, deler sine refleksjoner om hvordan dette vil påvirke arbeidsgivere og arbeidstakere i det nye tiåret. 

høysesong for jobbannonser.

Nordmenn er på fjerdeplass i verden når det gjelder jobbtilfredshet. Likevel leser vi stillingsannonser til ny trafikkrekord hvert år den første uken i januar. Nytt år, nye muligheter! Jobbmarkedet opplever noe av den samme optimismen som treningssentrene tjener på i januar: Vi vil ha noe nytt og bedre.

dette kjennetegner de beste lederne.

Er du inspirerende og motiverende for dine medarbeidere? I så fall har du det som skal til, i følge norske ledere. I undersøkelsen HR-trender fra Randstad, har ledere fra et bredt spekter av bransjer rangert de egenskapene de mener er de mest ettertraktede for en bedriftsleder.

fremtiden er nå - nye behov endrer arbeidsmarkedet

I et arbeidsliv som stadig endrer seg, vokser det opp nye selskaper i stor hastighet. Samtidig med innføringen av ny teknologi og behov for nye tjenester vokser det også fram nye roller på arbeidsmarkedet. Som verdens største HR-selskap, bistår Randstad stadig rekruttering til roller som ikke fantes for kort tid tilbake.

undervurderer du språket som kulturbærer på arbeidsplassen?

Språk kan isolere og inkludere. Brukt riktig er det et viktig verktøy for å skape en bedre bedriftskultur. Multikulturelle arbeidsplasser gir både utfordringer og muligheter, og for norske ledere stiller dette ekstra krav til kompetanse som for mange kan være vanskelig. 

hvorfor mister du ansatte?

Mange av oss opplever å miste nøkkelkompetanse ved at sentrale medarbeidere slutter. For noen er det enkelt å finne erstattere, mens annen kompetanse er så stor mangelvare at selskapet ditt påvirkes negativt av tapet. Hva er grunnen til at de ansatte forlater deg, og hvilke tiltak bør du gjøre for proaktivt å hindre at det skjer?

hvordan rekruttere butikkmedarbeidere?

Du som driver egen butikk har sikkert opplevd at det er vanskelig å få tak i flinke medarbeidere. De ansatte er kundenes første møte med virksomheten din, og det er helt avgjørende for at du skal lykkes at du har flinke folk som jobber for deg. Ikke bare medfører det økt salg, det vil også gjøre deg mer effektiv og kundene mer fornøyd. Så hvordan skal du gå fram for å finne de beste kandidatene?

nordmenn vil ikke flytte for jobben.

Verken bedre lønn, karriereløft eller mer fritid er gode nok grunn for nordmenn til å jobbe i utlandet. For noen blir til og med Kongsberg for langt hjemmefra.

offentlighetsprinsippet - den beste måten å unngå søkere?

Tåler alle ansettelser offentlighetens lys, eller ville man fått bedre ledere ved å ført flere prosesser bak lukkede dører? I diskusjonen rundt Offentleglova er det mange tunge argumenter fra begge sider. Likevel mener jeg det faktum at mange arbeidstakere kvier seg for å søke jobb i det offentlige av frykt for hvordan prosessen kan påvirke karrieren gjør at det er på tide å se seg om etter alternativer til dagens ordning.

er du på jakt etter gode kandidater innen bygg og anlegg?

Bygg og anleggsbransjen er unik på mange måter. Det som særlig skiller den fra mange andre bransjer er mangel på faglært arbeidskraft. SSB sine siste tall viser at det bare er 2,1% som har fagskoleutdanning, derfor kan det være vanskelig å finne norske fagarbeidere. https://www.ssb.no/utniv/

kampen om de gode hodene tilspisser seg.

Norske bedrifter sliter med å få tak i kompetansen de trenger for å vokse, viser en ny undersøkelse blant norske HR-ledere. Mye tid går med til å erstatte ansatte som slutter fordi de har takket ja til et bedre tilbud.

hvorfor gir ikke norske bedrifter jobbsøkerne det de vil ha?

Dersom du leser stillingsannonsene som ligger på Finn.no, NAV.no og andre stillingsportaler så er det tydelig å se at de som ansetter tror de vet hva jobbsøkerne er ute etter. Ordlyden som brukes er ofte den samme, og godene det fristes med er ofte gjentakelser.

arbeidsmiljøet viktigere enn lønn

En "konkurransedyktig lønn" er det beste norske arbeidsgivere tilbyr i kampen om de gode hodene, viser Randstad undersøkelsen, HR-trender. Det norske arbeidstakere derimot er mest opptatt av, er godt arbeidsmiljø. Bommer du her kan det bli vanskeligere å tiltrekke seg de riktige søkerne.

globale hr-trender innenfor fmcg og detaljhandel.

I artikkelserien om globale HR-trender har vi kommet til tredje artikkel, der vi ser på hva som vil prege FMCG og detaljhandel i 2019 og 2020. Vi har snakket med våre kunder for å se hvilke trender som peker seg ut som spesielt tydelig innen fagområdet sett fra et HR-perspektiv. 

norske arbeidstakere trives på jobb.

Gjennom en rekke år har norske arbeidstakere vært svært fornøyd med arbeidsgiveren sin. Siste utgave av Randstad Workmonitor viser at denne trenden fortsetter, og at vi er blant de landene i Europa som setter størst pris på jobben vår.

stem - karrierevalg med garantert suksess?

Å velge utdannelsesretning er vanskelig. I siste Randstad Workmonitor har vi spurt våre respondenter hvilke utdannelse de ville tatt om de kunne valgt på nytt, og hva slags utdannelse de mener det er behov for i norsk næringsliv.

norske arbeidstakere møter digitaliseringen med selvtillit.

Den siste undersøkelsen fra Randstad Workmonitor viser at nordmenn har større tro på egne ferdigheter enn de fleste av sine europeiske kollegaer. Hele 83 % av oss føler at vi har kunnskapen som skal til for å møte digitaliseringen i arbeidslivet.

gratis guide: hvordan planlegge og gjennomføre jobbintervjuet.

Et jobbintervju er en krevende situasjon. Mange samtaler med ulike mennesker skal gjennomføres på kort tid, og basert på dette skal du gjøre et valg av kandidater som du ønsker å ta videre til neste steg av prosessen. Vi gir deg et hjelpemiddel for å høyne kvaliteten på intervjusamtalen i form av en omfattende nedlastbar guide.

6 enkle steg: slik når du ut til flere jobbsøkere med facebook.

Selv om mange rekrutterere anser LinkedIn som sin viktigste sosiale plattform er jobbsøkerne mest aktive på Facebook. I Norge har Facebook nesten tre ganger så mange brukere som LinkedIn, og i tillegg er disse brukerne mye mer aktive. Ved å bruke plattformen riktig kan du derfor få stor suksess med rekrutteringsarbeidet ditt.

3 kreative ideer: slik sikrer du at stillingsannonsene dine skiller seg ut.

Det å tiltrekke - og ansette - talenter blir stadig vanskeligere. De beste hodene responderer ikke lenger like godt til tradisjonelle annonser og utlysningstekster, og som rekrutterer må du derfor være mer kreativ for å nå ut til dem – her er tre måter å være nettopp kreativ på.

4 gode grunner til å outsource rekrutteringen.

Rekrutteringsprosessen kan være både tid- og ressurskrevende, og innebærer alltid en underliggende risiko dersom du tar en dårlig avgjørelse – og velger feil kandidat.

unge arbeidstakere skifter jobb oftere.

42 prosent av de som skiftet jobb i fjor, planlegger å skifte jobb neste år, ifølge en ny undersøkelse. Det er de yngre generasjonene som bytter jobb oftest.

– Unge arbeidstakere er attraktive fordi de har ny kompetanse som mange selskaper trenger. Arbeidsgivere må jobbe hardt både for å få tak dem og holde på dem, sier rekrutterer Janne Kristiansen i Dfind.

6 ting du kan gjøre for å få flere søkere.

Det å finne kandidater, og spesielt den rette kandidaten, blir stadig vanskeligere. Her er seks tips som du kan bruke for å sikre at bedriften får flere relevante søkere.

randstad får nasjonal avtale om bemanning av sykepleiere.

Er du sykepleier på jakt etter nye utfordringer? HR- og rekrutteringsselskapet Randstad har fått en av landets største bemanningsavtaler. Den nye avtalen med Sykehusinnkjøp innebærer at Randstad kan bli den største aktøren som leverer sykepleiervikarer til norsk helsevesen de neste fire årene.

6 nyttige tips for å nå ut til passive jobbsøkere.

Den beste kandidaten til stillingen du skal fylle er ikke nødvendigvis på utkikk etter ny jobb. Likevel viser undersøkelser at så mange som 85% av fast ansatte vil vurdere en ny stilling dersom de får det rette tilbudet.

4 fordeler ved å engasjere randstad i din rekrutteringsprosess.

For å få tak i de beste kandidatene må du engasjere de beste rekruttererne. Detaljert kjennskap til bransjer og marked, tilgang til et omfattende nettverk, effektive løsninger og bred erfaring og kompetanse er avgjørende for å finne rett person til rett jobb.

5 tips til å lykkes med rekruttering via sosiale medier.

Visste du at 73 % av millennials (18-34 år) fant sin siste jobb via en stillingsutlysning på sosiale medier? Eller at dersom den globale bruken av sosiale medier fortsetter slik den er i dag, så kommer en gjennomsnittlig person til å bruke mer enn fem år av livet sitt på sosiale medier? Her er fem tips til hvordan du best utnytter sosiale medier i din rekruttering.

globale hr-trender innenfor it.

Som verdens største HR-selskap har Randstad et nettverk som dekker store deler av den globale økonomien. Vi har snakket med våre kunder for å se hvilke trender som peker seg ut innenfor forskjellige fagområder. I denne artikkelserien har jeg kommet til en av de mest attraktive bransjene å jobbe innen, nemlig IT.

hva betyr google for jobs for selskapet ditt?

Som leder ønsker du å bygge et sterkt employer brand og få best mulige resultater av rekrutteringsprosessene dine. Google for Jobs, som snart lanseres i Norge, kan bli en gamechanger som snur opp ned på måten du annonserer og finner ansatte til selskapet ditt. Er du klar?

topp 20: mest attraktive arbeidsgivere i 2019.

For første gang har Randstad Norway gjennomført Randstad Employer Brand Research, verdens største uavhengige HR-undersøkelse. Vi har tidligere offentliggjort de øverste plassene. Nå gir vi deg også hele topp 20, slik at du kan se hvilke selskap som scorer best i 2019.

Undersøkelsen har vært gjort i 19 år, og utføres nå i 32 land globalt. I år har mer enn 200 000 arbeidstakere gjennomført et dybdeintervju knyttet til employer branding.

norges mest attraktive arbeidsgivere er kåret.

DNV GL er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver i den uavhengige undersøkelsen Randstad Employer Brand Research 2019. På andre- og tredjeplass kommer Kongsberg Gruppen og NRK.

norske arbeidstakere måles lite på arbeidsinnsats.

– Det norske arbeidslivet kan nok bli litt vel hyggelig, sammenliknet med en tøff global konkurransehverdag, sier Eivind Bøe i Randstad. Bare spanjolene er mindre opptatt av å rangere de ansatte etter arbeidsinnsats enn Norge, viser en ny undersøkelse.
Bare 53 prosent av norske ansatte blir rangert etter arbeidsinnsats, mot 72 prosent globalt. Det viser nye tall fra Randstad Workmonitor, en arbeidslivsundersøkelse som gjennomføres i 34 land over hele verden.

ryktet ditt som arbeidsgiver er avgjørende for rekrutteringen.

– Vi brukte 98 prosent av tiden på å selge produktet vårt, og glemte at vi også måtte selge oss selv som arbeidsgiver. Det forteller salgsdirektør Anders Rønning i Tripletex. Han måtte endre strategi for å friste kandidater til å søke.

globale hr-trender innen lager og logistikk.

Som verdens største HR-selskap har Randstad et nettverk som dekker store deler av den globale økonomien. Vi har snakket med våre kunder for å se hvilke trender som peker seg ut innenfor forskjellige fagområder. I denne artikkelserien skal vi ta for oss ulike bransjer, og ser først på lager, logistikk og industri.

For virksomheter innen lager og logistikk har vi identifisert 5 hovedtrender som kommer til å påvirke hvordan man skal rekruttere og bemanne i 2019. Flere av trendene ser vi også at gjør seg gjeldende på generelt grunnlag på kryss av bransje. Som arbeidsgiver er det viktig at du har kontroll på disse dersom du skal være attraktiv på et jobbmarked som er stadig mer kandidatdrevet.

er du en gledesdreper eller gledesspreder?

Å spre glede og skape god stemning høres enkelt ut, men når stresset og hverdagen tar oss er det ikke bestandig latteren sitter like løst. Anita Bach ble kåret til Årets gledesspreder i Randstad, og deler i dette innlegget noen av sine erfaringer, samt gir gode tips til deg som ønsker å bedre arbeidsmiljøet i egen virksomhet.

bli en aktiv linkedinbruker.

Artikkel oppdatert juli 2020

LinkedIn er den viktigste sosiale plattformen for profesjonelle arbeidstakere og ledere i Norge. Skal du rekruttere kandidater er det vesentlig at du selv har en profil som er så oppdatert og riktig som mulig. Her vil jeg gi deg noen tips for å optimalisere din egen profil. Starter du helt fra scratch tar det litt tid, men se på det som en investering i egen merkevare og selskapet ditt.

8 mars – like muligheter for alle!

Randstad har helt siden starten av selskapet tidlig på 60-tallet vært opptatt av like rettigheter for alle. Dette ligger ikke bare i verdiene til selskapet, men helt inn i ryggraden, og påvirker til daglig de valgene vi gjør. Daglig leder i Randstad Norge, Eivind Bøe, deler sine personlige betraktninger om kvinnedagen, og hva den betyr for ham som leder.

invitasjon til å delta i undersøkelse.

Randstad gjennomfører for andre år på rad undersøkelsen HR-trender. Vi vil derfor gjerne invitere deg som er involvert i ansettelser og rekruttering i egen virksomhet til å delta. Alle som deltar vil få tilsendt undersøkelsen i etterkant, og få unik innsikt i forhold til både egen bransje og nasjonale trender som påvirker tilgangen på gode kandidater. Alle deltakere er også med i trekningen av et gavekort på 1000,- kroner.

arbeidsgivere investerer mer i innkjøp av teknologi enn i utdanning av egne ansatte.

82% av norske arbeidstakere vil øke egne digitale ferdigheter, men arbeidsgiverne investerer mer i teknologi enn i opplæring av ansatte. I den nye kvartalsrapporten fra Randstad Workmonitor svarer 46 % av de norske respondentene at arbeidsgiver investerer i ny teknologi innenfor kunstig intelligens og maskinlæring, mens bare 41 % sier at arbeidsgiveren bruker ressurser på utdannelse av de ansatte på disse områdene.

småbarnsmødre i arbeidslivet, trussel eller ressurs?

Klokken er 10.49. Jeg sitter i avslutningsfasen av et viktig kundemøte da jeg ser telefonen lyse opp med navnet på barnehagen over hele skjermen. Jeg vet at jeg bare må svare. Når barnehagen ringer er det enten en av to, sykdom eller skade. I noen sekunder tenker jeg febrilsk på hvordan jeg best mulig kan håndtere både kundemøtet og barnehagesamtalen, før jeg selvfølgelig svarer i telefonen og får vite at min håpefulle har fått omgangssyken.

hvem har skylden når vikaren ikke gjør jobben sin?

Å starte som ny i en virksomhet kan være krevende. Selv om den ansatte er faglig kompetent er det en mengde rammebetingelser som påvirker kvaliteten på den jobben han eller hun skal gjøre. Har du gode rutiner for å ta imot nye medarbeidere på en slik måte at de får de beste forutsetninger til å lykkes i jobben?

god jul fra oss i randstad!

Endelig er julen her, og vi tenkte vi med dette ville ønske deg som leser bloggen vår en riktig god jul og et godt nytt år. Etter at vi lanserte bloggen i sommer har vi fått mye positiv respons på det vi har delt, noe vi setter stor pris på. Vi håper du føler at du har fått utbytte av å lese det vi legger ut, og hører gjerne fra deg om det er temaer du ønsker at vi skal ta opp, eller om du har feedback på det vi har gjort. I 2019 kommer vi til å fortsette i samme takt, og har allerede planen klar for masse relevant innhold for deg som er interessert i arbeidsliv og trender knyttet til dette.

9 av 10 selskaper klarer ikke finne kvalifiserte søkere.

Undersøkelsen Randstad HR-trender avdekker at et overveldende flertall av norske virksomheter har problemer med å rekruttere kvalifisert personell. Hele 89 % av de spurte lederne har av forskjellige årsaker vansker med å tiltrekke seg attraktive søkere. Hvorfor er det så vanskelig, og hvilke mangler ser de i søknadene de mottar?

5 grunner til å ansette.

Randstad sin undersøkelse, HR-trender, viser at over halvparten av selskapene som deltar i rapporten har tenkt å ansette i løpet av inneværende år. 50 % av disse oppgir manglende kompetanse i virksomheten som årsak til at det setter i gang en rekrutteringsprosess. Hvilke andre årsaker er det som gjør at selskapene ønsker å se seg om etter flere ansatte?

hr-trender i 2019.

HR er et av fagområdene innen arbeidslivet som har vært i størst endring de siste årene. Vi ser på hvilke trender du bør følge med på i tiden som kommer, og hva du må være oppmerksom på dersom du ønsker å holde deg og din bedrift på riktig spor.

kan arbeidsgiver bestride en egenmelding?

I 2018 er det en stor andel av norske ansatte som har levert egenmelding. Er dette en ordning som ensidig gir arbeidstaker rettigheter, eller har arbeidsgiver mulighet til å bestride en egenmelding?

alder ingen hindring, heldigvis.

Hvor ofte har vi ikke hørt det: ”Hun er alt for ung til å være sjef”. Eller; ”..han er alt for gammel til å få den jobben”. Variasjon i alder gir nye muligheter, og burde dyrkes mer.

endring i arbeidsmiljøloven – invitasjon til gratis frokostseminar

Arbeidsmiljøloven blir endret fra nyttår 2019, og dette påvirker både bemanningsbransjen, arbeidstakerne som jobber for disse og virksomhetene som kjøper vikartjenester. Hva betyr endringene i arbeidsmiljøloven for deg?

kandidatutvelgelse på tvers av kulturer.

En kjent felle å gå i som rekrutterer er å velge den kandidaten som er mest lik en selv. Vi går ofte for det trygge og kjente, men dette fører også til at vi kan gå glipp av gode kandidater som kommer fra en annen kultur og bakgrunn enn den vi kjenner best.

randstad presenterer norges mest attraktive arbeidsgiver.

Oppdatert 26 april 2019:

Se den denne artikkelen for presentasjon av vinnerne av eventet som ble gjennomført 25. april 2019 

For første gang i Norge vil Randstad undersøke hvem som er landets mest attraktive arbeidsgiver. Randstad globalt har i flere år gjennomført undersøkelsen Randstad Employer Brand Research, og etter over 15 år kommer den også hit til lands. 25. april vil vi dele hvilke selskap nordmenn har best inntrykk av i et stort event på Sentralen i Oslo, og nå gir vi deg som leser bloggen vår en unik invitasjon til å delta. Kanskje er det nettopp din virksomhet som går av med seieren?

diskriminering av funksjonshemmede i norsk arbeidsliv.

Den generelle arbeidsledigheten i Norge har over lang tid vært lav. Siste tall fra SSB viser at den nå ligger på 4%. Det er derimot en gruppe mennesker som har større problemer enn de fleste med å få seg jobb, og det er funksjonshemmede. Årsaken til at de ikke får jobb er sammensatt. Det kan være alt fra at de ikke blir kalt inn til intervju pga funksjonshemmingen til at arbeidsplassen ikke er tilpasset. Hva skal til for å få enda flere ut i arbeidslivet?

organisasjoner i endring.

Vi lever i en verden i endring. Organisasjoner og bedrifter er i kontinuerlig forandring, og for mange kan dette være en stor utfordring. Vi ser nærmere på hva som skal til for å gjennomføre en vellykket endringsprosess, og hva vi som ledere bør gjøre for å håndtere dette på en best mulig måte.

helsevesenet har det høyeste sykefraværet i landet - hva kan gjøres?

Sykefraværet i Norge er ganske stabilt. Siden 2000 har det blitt gradvis redusert slik at det nå ligger på 6.2 %. Fraværet var på sitt høyeste i 2003, da det så vidt passerte 8%, mens det stort sett har ligget et sted mellom 6 og 7%. Det er en forskjell mellom menn og kvinner, fylker og næringer.

mangel på fagarbeidere, kan vi snu trenden?

Som konsulent innen bemanning og rekruttering i Randstad, har jeg blitt kjent med mange bransjer og hvilke utfordringer de har. Innen industri, produksjon, bygg og anlegg, lager, logistikk og transport er det gjennomgående for de fleste at de sliter med rekruttering av ansatte med yrkesfaglig utdanning. Og skal vi tro statistikken, så vil det bare bli verre i årene som kommer.

fordeler og ulemper med digitale hr-systemer.

HR-faget var et av de første områdene innenfor arbeidslivet der digitale verktøy fikk innpass. Automatiserte systemer kan gjøre alt fra å gjennomføre rekrutteringsprosesser til å samle store datamengder, for eksempel i forbindelse med spørreundersøkelser blant de ansatte. Allerede tidlig på 90-tallet begynte de første systemene å bli innført, og snart finnes det ikke en eneste del av rekrutteringsprosessen som ikke helt eller delvis kan digitaliseres. Hovedhensikten med disse systemene er å matche riktig kandidat med riktig arbeidsgiver på en best mulig måte. Å bruke digitale verktøy til disse oppgavene høres ut som et riktig valg, men det finnes også noen ulemper. Her er noen for- og bakdeler det kan være verdt å vurdere for den som vurderer innføringen av nye systemer.

hvordan ansette rett person? 5 tips for å unngå feilansettelser.

Feilansettelser er enhver arbeidsgivers store mareritt. Kostnadene ved å ansette feil medarbeider kan fort bli kritisk høye. Avhengig av type stilling kan tapene fort komme opp i 700 000 - 900 000,-. En undersøkelse fra Proffice viste at det allerede for 10 år siden raskt beløp seg på over en halv million om man ansatte feil. Da er ikke engang de indirekte kostnadene tatt med i beregningen. Tap av kunder, inntekter, markedsandeler, omdømme og annet kommer på toppen av dette. Det gjør også all tiden du bruker, og som du mister når du må starte hele ansettelsesprosessen på nytt.

nordmenn er mindre opptatt av sjefens alder.

Bør din nærmeste sjef være eldre eller yngre enn deg selv? I en ny, internasjonal meningsmåling svarer åtte av 10 nordmenn at alder ikke betyr så mye. Halvparten foretrekker likevel at sjefen er eldre enn dem selv.

5 av de beste digitale plattformene for jobbintervju.

De fleste bemanning- og rekrutteringsselskaper har nå tatt i bruk digitale løsninger for større eller mindre deler av ansettelsesprosessen. Et område man gjerne starter med er jobbintervjuet. Her kan gode verktøy være med på å gjøre deg mer effektiv ved å gi høyere kvalitet på intervjuene, større grad av gjennomføring, samt besparelse både på kost og tid. Det er viktig å foreta en grundig evaluering før man velger løsning. Her kommer en kort gjennomgang av noen av de beste digitale løsningene som finnes på markedet.

9 av 10 hr-ledere sliter med å finne kvalifiserte søkere.

Randstad har nylig gjennomført en undersøkelse blant norske HR-ledere og beslutningstakere. Denne viser at 89 prosent av de spurte selskapene har problemer med å rekruttere gode kandidater. Krav til bransjeerfaring og kompetanse er det største hinderet for å ansette en søker.

over halvparten foretrekker å jobbe på kontoret.

De siste årene har ny teknologi og økt frihet gitt oss stadig større muligheter til å jobbe fleksibelt. Til tross for dette foretrekker halvparten av oss fortsatt å jobbe på arbeidsplassen fremfor på hjemmekontor.

4 av 10 er venn med sjefen på facebook eller instagram.

Er du venn med sjefen eller kollegene på sosiale medier? Mer enn fire av 10 norske ansatte svarer i en ny, internasjonal undersøkelse at de er venn med sjefen på Facebook eller Instagram.

rekruttere selv eller via byrå. når går «vinninga opp i spinninga"?

For mange bedrifter kan det å skulle bruke penger på ekstern bistand ved nyansettelser virke som en unødvendig utgiftspost. Hvorfor betale noen til å gjøre en jobb man kan gjøre selv? Men før neste behov for nye medarbeidere melder seg, kan det være lurt å gjøre seg noen tanker om hva det innebærer. En rekrutteringsprosess har mange fallgruver og er en tidkrevende prosess som uten unntak vil gå på bekostning av den daglige driften. I et næringsliv hvor tid er penger, når går «vinninga opp i spinninga» for din bedrift?

stillingsannonser i papiravis har dårlig effekt.

Randstad har spurt alle sine kunder om hvilke kanaler som gir best resultat når det kommer til å finne gode kandidater. Ikke overraskende er det under 4 % som oppgir avisannonser som en effektiv kilde for å finne nye ansatte

bruk bemanningsbyrå til det beste for pasientene.

Mangelen på helsepersonell kombinert med sykefravær og permisjoner gjør det nødvendig å bruke fleksibel arbeidskraft for å gi pasientene helseoppfølgingen de har krav på.

5 grunner til å bruke bemanningsbyrå.

Går behovet for arbeidskraft litt i bølger, eller oppstår det ofte hull i vaktlistene? Det er smart å bruke bemanningsbyrå for å ta unna toppene, tette vaktlistene og holde prosjektene i gang.

derfor bør bygg- og anleggsbransjen bruke bemanningsbyrå.

Har du et byggeprosjekt, men litt for få ansatte til å få jobben gjort? Å ansette i stor skala for kortvarige enkeltprosjekt er raskeste vei til skifteretten. Bruker du bemanningsbyrå får du raskt tilgang til fleksibel arbeidskraft med høy kompetanse og erfaring.

de 5 største utfordringene for hr-avdelingen i 2018.

HR-avdelingen har et bredt spekter av oppgaver og mange utfordringer, men en av de største er uten tvil å rekruttere og beholde ansatte. En studie fra Society of Human Resource Management viser at talent management, eller talentforvaltning, vil bli en av de største utfordringene innen 2022. Her er hovedgrunnene: 

studentenes drømmearbeidsgiver.

Å tiltrekke seg de beste unge talentene er noe som er viktig for enhver virksomhet. Mange jobber derfor målrettet med employer branding for å tiltrekke seg nye kandidater, og/eller for å beholde de man allerede har. Arbeidsmarkedet er en kompleks arena der det er viktig å stå fram som attraktiv. Innenfor enkelte arbeidsgrupper er det allerede kritisk mangel på kompetanse, så det å posisjonere seg i forhold til kandidatmarkedet blir avgjørende for bedriftens videre vekstmuligheter.

det fysiske arbeidsmiljøet – øk ytelse og trivsel hos dine ansatte

Oppdatert 30 juli 2019

Hva er hovedfaktorene din virksomhet bør vurdere når det kommer til å øke de ansattes evne til å levere? Høyere lønn? Bedre bonusordninger? Mer opplæring? Det virker kanskje banalt, men ifølge Randstads undersøkelse, RAMA, er beliggenhet, lokaler og utstyr en betydelig driver for unge ansatte når de velger arbeidsgiver. Det er stikk i strid med hva lederne selv tror er attraktive goder.

vær kreativ for å rekruttere kreative kandidater.

Som arbeidsgiver har du helt sikkert lest gjennom utallige CV-er. Rekruttering er en tidkrevende prosess, og det kan være en utfordring å finne kandidatene som skiller seg ut. Finner du de riktige personene med de unike egenskapene vil de hjelpe bedriften med å løse problemer, engasjere medarbeiderne sine og styrke bedriftskulturen. Så hvordan kan du få de riktige kandidatene til din bedrift? Ta en titt på disse enkle tipsene for å få bedre resultater.

dette kan være årsakene til at dine medarbeidere slutter.

Er du ute etter de beste medarbeiderne på markedet? Mange av dem er allerede hos deg, men hvordan sørger du for at de er fornøyde? De beste medarbeiderne kan bli i bedriften i mange år eller hele tiden se etter nye muligheter, slik at de slutter etter kun kort tid. Hvordan kan du sørge for at de beste medarbeiderne forblir hos deg? Du bør ta en grundig titt på hvordan bedriften anerkjenner og engasjerer medarbeiderne.