5 vanlige årsaker til uventet jobbfravær – og hvordan du kan håndtere det.

av Cathrine Torsvik, 2023-10-30 09:58

Suksess i næringslivet – uansett bransje, hva slags type organisasjon du driver og hvor stor den er – avhenger alltid av menneskene i organisasjonen.

les mer

slik kan randstad hjelpe deg å håndtere jobbfraværet.

av Cathrine Torsvik, 2023-10-23 13:27

Jobbfravær er et problem alle virksomheter opplever, og det er særlig utfordrende når bedriften har mange ansatte. Hyppig fravær kan imidlertid være en kilde til betydelige utgifter – og ødeleggende for produktiviteten.

les mer

slik håndterer du uplanlagt jobbfravær med proaktiv planlegging og langsiktige løsninger.

av Cathrine Torsvik, 2023-10-16 13:19

Jobbfravær er en kjent og uunngåelig utfordring for alle virksomheter. De ansatte vil alltid ha behov for å ta seg fri fra jobben fra tid til annen, primært på grunn av kortvarig sykdom, mindre skader og legetimer, men også på grunn av faktorer som stress, familieforpliktelser – og mistrivsel med jobben.

Siden konsekvensene av høyt jobbfravær kan påvirke selskapet ditt både direkte eller indirekte, trenger du en velplanlagt og effektiv fraværspolicy for å forebygge tap av inntekter og kunder.

Heldigvis finnes det konkrete ting du kan gjøre for å håndtere jobbfraværet – og første skritt er å kartlegge hvorfor folk tar uplanlagt fri fra jobben. Når du har identifisert utfordringen, er det tid for handling.

Les videre om hvordan du proaktivt kan forebygge hull i bemanningen i stedet for å bare respondere på underbemanning når det skjer.

les mer

øk produktiviteten: effekten av uforutsett fravær og redusert effektivitet på jobb.

av Cathrine Torsvik, 2023-10-10 17:02

Du har 100 viktige ordre som må ferdigstilles innen uken er omme. Mandag og tirsdag viser det seg at en av de viktigste produksjonsarbeiderne er borte fra jobben. Onsdag og torsdag er det en annen på produksjonsteamet som ikke presterer som hen pleier. Når fredagen kommer, stresser du som besatt for å få fullført prosjektet.

les mer

med fokus på de høye kostnadene knyttet til turnover.

av Cathrine Torsvik, 2023-08-14 08:00


Det stramme arbeidsmarkedet i Europa vekker bekymring blant en rekke arbeidsgivere, spesielt de som har betydelig arbeidsstyrke innen produksjon og logistikk. Dessverre har det blitt en gjengs praksis at bedriftsledelsen konsentrerer seg om å finne talenter i stedet for å beholde dem.

les mer

hvordan randstad kan hjelpe deg med å beholde talenter.

av Cathrine Torsvik, 2023-07-31 08:00

Dagens produksjons-, bil- og logistikkbedrifter har en felles utfordring – mangel på arbeidskraft. Selv om pandemien kan ha forsterket den globale mangelen på arbeidskraft, er motivasjonen bak de omfattende jobbskiftene fortsatt den samme: misnøye med jobben, manglende engasjement og økonomiske hensyn.

les mer