hva er de beste strategiene for å holde på de ansatte?

av Cathrine Torsvik, 2022-03-26 11:44

Når de dyktigste medarbeiderne plutselig slutter, svekkes teamene. Moralen synker, lederne må omorganisere arbeidsoppgaver og produktiviteten kan bli lavere, i hvert fall midlertidig. 

les mer

slik kan randstad hjelpe deg å beholde de ansatte.

av Cathrine Torsvik, 2022-03-26 10:57

Høyere arbeidsledighet medfører som regel at det er enklere å rekruttere. Tross alt bør en større kandidatpool gjøre det enklere å finne kvalifiserte kandidater raskere og enklere. Dessverre ser ikke dette ut til å være tilfellet i dagens post-pandemiske miljø.

les mer

årsakene til turnover i bedriften – og hva man kan gjøre med det?

av Cathrine Torsvik, 2022-03-18 11:27

I den ideelle rekrutteringsverdenen er hver eneste jobbsøker riktig kandidat, og nyansatte jobber sammen i harmoni. Dessverre er realiteten en ganske annen; og man må forholde seg til turnover av ansatte – utskiftning av personell, eller «gjennomtrekk» i bedriften av ulike årsaker – og du må rekruttere nye folk som kan erstatte dem som slutter.

les mer

slik kan randstad hjelpe deg med å håndtere fravær.

av Cathrine Torsvik, 2021-12-07 12:37

Fravær på arbeidsplassen er et problem som alle virksomheter må forholde seg til. Et samarbeid med Randstad kan hjelpe deg å redusere effekten av fravær på din bedrift gjennom raske, pålitelige bemanningsløsninger og effektiv personalledelse.

les mer

slik håndterer du fravær med proaktiv planlegging.

av Cathrine Torsvik, 2021-11-29 12:32

Fravær er en kjent og uunngåelig utfordring for alle virksomheter. De ansatte vil alltid ha behov for å ta seg fri fra jobben innimellom. Som regel på grunn av kortvarig sykdom, mindre skader og legetimer, men også på grunn av faktorer som stress, omsorgsforpliktelser – og misnøye med jobben.

les mer

4 vanlige årsaker til jobbfravær – og hvordan du kan takle dem

av Cathrine Torsvik, 2021-11-24 15:02

Fravær er noe alle bedrifter vil måtte håndtere, men det er viktig å vite hva du skal gjøre når det går utover normale nivåer. Ved å identifisere de vanligste årsakene til jobbfravær kan du utarbeide en plan for å forhindre at det utvikler seg til et alvorlig problem.

les mer