er du på jakt etter gode kandidater innen bygg og anlegg?

av Magdalena Sawicka, 2019-09-09 16:23

Bygg og anleggsbransjen er unik på mange måter. Det som særlig skiller den fra mange andre bransjer er mangel på faglært arbeidskraft. SSB sine siste tall viser at det bare er 2,1% som har fagskoleutdanning, derfor kan det være vanskelig å finne norske fagarbeidere. https://www.ssb.no/utniv/

les mer

kan arbeidsgiver bestride en egenmelding?

av Magdalena Sawicka, 2018-11-16 09:21

I 2018 er det en stor andel av norske ansatte som har levert egenmelding. Er dette en ordning som ensidig gir arbeidstaker rettigheter, eller har arbeidsgiver mulighet til å bestride en egenmelding?

les mer