kan arbeidsgiver bestride en egenmelding?

av Magdalena Sawicka, 2018-11-16 09:21

I 2018 er det en stor andel av norske ansatte som har levert egenmelding. Er dette en ordning som ensidig gir arbeidstaker rettigheter, eller har arbeidsgiver mulighet til å bestride en egenmelding?

les mer