slik kan randstad hjelpe deg med å rekruttere logistikkmedarbeidere.

av Ragne Odberg Myrsve, 2022-03-13 20:32

Logistikkbransjen har vært spesielt utsatt av pandemien, med lokale lockdowns, stengte grenser og forstyrrelser i produksjonen og leveranser.

les mer

slik blir du attraktiv for logistikkmedarbeidere.

av Ragne Odberg Myrsve, 2022-02-24 08:00

Det har vært en betydelig vekst i netthandelen etter at pandemien var et faktum. Faktisk vokste det globale netthandelssalget med 27,6 % i 2020. Denne veksten er ikke begrenset til bare ett globalt marked – nesten alle markeder opplevde en eller annen form for vekst under pandemien. Selv om pandemien nå viser tegn på å avta, forventes det globale netthandelssalget å øke med 14,3 % i 2021.

les mer

hr-trender i logistikkbransjen.

av Ragne Odberg Myrsve, 2022-02-18 08:00

Få bransjer har opplevd så store endringer i løpet av pandemien som logistikkbransjen. Måten forbrukerne handler på, har endret seg over natten – faktisk økte den globale netthandelen med mer enn 27 % fra 2019 til 2020. Denne plutselige overgangen gjorde at bedrifter verden over ble tvunget til å utvikle nye logistikkstrategier på kort tid. I tillegg varierte etterspørselen etter produkter enormt fra uke til uke, og bedriftene sto overfor store bemanningsproblemer i en grad man aldri hadde sett maken til tidligere.

les mer