av Linn Falao Welin, 2018-07-09 09:39

Referansesjekk er en viktig, men tidkrevende del av rekrutteringsprosessen. Man ønsker å sikre seg all nødvendig informasjon om kandidater i prosess, samtidig som tiden er knapp. I tillegg kan det være utfordrende å få tak i referansepersoner, da de fleste er travle i arbeidshverdagen.

referansesjekk-1

I stedet for å gi opp å få dialog med referansepersonene fordi de ikke svarer på telefon kan det være et alternativ å velge en digital prosess. Flere og flere har tatt i bruk digitale verktøy, som både kvalitetssikrer og effektiviserer prosessen rundt referansesjekker, samtidig som svarprosenten økes.

Digitaliseringen har tatt norsk arbeidsliv med storm, noe som påvirker HR og rekruttering i aller høyeste grad. Her gjelder det å følge med på trender, og ta i bruk tilgjengelige verktøy som kan forbedre og effektivisere din arbeidshverdag. Det er flere bedrifter som leverer tjenester for elektronisk referansesjekk, bl.a. Checkster, Xref og Skillsurvey.

Hva kan dette gi deg?

  • Tidsbesparende for både rekrutterer og for referansepersonen.
  • Referansen sendes ut via e-post og mottaker velger selv sted og tid for når de ønsker å svare.
  • Sannsynligheten for at du når referansepersonene øker.
  • Du sikrer deg at du kontakter den du skal - systemet kan fange opp om man forsøker å stille som sin egen referanse.
  • Når alle har besvart, vil du enkelt kunne sammenlikne svarene fra de ulike referansepersonene.
  • Du kan selv skreddersy referanseintervjuene og tilpasse i forhold til hver enkelt stilling.

 Gjør deg opp noen tanker om følgende:

  • Hva ønsker du svar på? (Forbered deg på å stille gode og relevante spørsmål i referanseskjemaet)
  • Hvor lang tid skal du bruke (Time is money)
  • Hvem bør du snakke med? (Vurder hvor relevant og objektiv referansepersonen er)
  • Hvor mange bør kontaktes (Er du virkelig fornøyd med kun èn god referanse?)

Når du vet hva du skal fokusere på i en referansesjekk, vil du kunne tilpasse referanseskjemaene med de spørsmålene du ønsker. En viktig faktor er å stille åpne spørsmål, slik at du får mest mulig informasjon tilbake. Et eksempel kan være: "Har vedkommende hatt noe nevneverdig fravær?". Her vil du mest sannsynlig få et ja/nei svar. I stedet kan du formulere spørsmålet slik: "Kan du beskrive vedkommendes fravær i perioden han/hun jobbet hos dere?".
Ved å formulerere deg på denne måten, vil du få et mer presist bilde av kandidaten, og du vil kunne avdekke sider som kanskje ikke kom fram i intervjuet

For flere gode tips, se eksempel på referansemal her.

last ned referanseguide.

Kommenter dette innlegget