av Christian Børresen, 2018-09-25 08:00

Sykefraværet i Norge er ganske stabilt. Siden 2000 har det blitt gradvis redusert slik at det nå ligger på 6.2 %. Fraværet var på sitt høyeste i 2003, da det så vidt passerte 8%, mens det stort sett har ligget et sted mellom 6 og 7%. Det er en forskjell mellom menn og kvinner, fylker og næringer.

Petter NyhagenSer vi på næringer, er sykefraværet klart høyest innen helse- og sosialtjenester, som sysselsetter 36 prosent av kvinnelige arbeidstakere og 9 prosent av mannlige. For kvinner i denne næringen er sykefraværet på 8 prosent og for menn 4,4 prosent. Dette i henhold til siste tall fra NAV og SSB i september 2018

- Snittet på det legemeldte sykefraværet i helse- og sosialtjenester er 7,3 prosent, som er nesten 50 prosent høyere enn landsgjennomsnittet, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i NAV.

Helsearbeidere i kommunal sektor har høyest fravær

Det er store forskjeller i det legemeldte sykefraværet blant ulike yrkesgrupper innenfor helse- og sosialtjenester. Leger har det laveste sykefraværet på 3,1 prosent. For sykepleiere ligger sykefraværet på 7,7 prosent og for pleiemedarbeidere er sykefraværet på 8,1 prosent.

– Ettersom helse- og sosialtjenester sysselsetter hver femte arbeidstaker, ville det gitt utslag på landsgjennomsnittet hvis disse to yrkesgruppene hadde klart å redusere sykefraværet, sier Sigrun Vågeng.

Årsakene til at sykefraværet innen helsevesenet er så høyt har flere årsaker. Mange har arbeidsoppgaver som er belastende og krevende over tid både fysisk og psykisk. Forskning viser også at det turnusarbeid kan føre til økt risiko for en rekke lidelser, og i tillegg lede til økt risiko for uhell på arbeidsplassen

- Innen helse og omsorgsyrker har det i en lang periode vært mangel på kvalifisert arbeidskraft. Dette forsterkes i kommunal sektor, og små kommuner har større problemer med rekruttering en større kommuner. Innen helse vil man heller ikke ha smittebærende personer på jobb både for å beskytte pasientene og hindre smitte til kolleger. Det hjelper da lite med fleksible løsninger som hjemmekontor noe som trolig bidrar til lavere sykefravær i andre yrker, forteller Petter Nyhagen leder for helsebemanning i Randstad Care.

Hvordan kan innleie bidra til lavere sykefravær?

Det synes å være en sammenheng mellom stabil arbeidskraft og forutsigbare forhold på jobb. Innleie fra en seriøs aktør kan da bidra til stabil fleksibel arbeidskraft. Helsepersonellet er utvalgt etter en grundig prosess utført av sykepleiere og spesialsykepleiere med god erfaring fra området selv. Personellet vil da komme ut til avdelinger de har forutsetninger for å mestre og ikke minst kunne bidra positivt etter kort tids introduksjon samt at de som har vært et sted tidligere prioriteres tilbake.

Innleie som en del av løsningen

- Innleie kan benyttes på flere måter for å få ned belastningen på det faste personalet. Vi anbefaler at man tenker langsiktig og jobber med sine egne ansatte og fyller sine stillinger med fast personale først. Deretter leier man inn til ekstraordinært behov, sier Nyhagen.

Det kan være kortsiktige behov og akutt fravær eller andre uforutsette hendelser som alvorlig syke pasienter som krever tett oppfølging. Til et slike behov vil innleie kunne være til stor hjelp, der rullerer personalet etter en modell som sikrer at det er kjent personale på jobb, samtidig som man får avlastning.

Det viktigste med innleie er å tenke langsiktige løsninger, ha en bemanningspartner som du blir kjent med og som kjenner deg og ditt behov. Pris er ofte tungt vektlagt i konkurranser, men det er viktig med kvalitet og innhold. Det du sparer i ti-kroner kan i visse tilfeller bli dyrt med manglende, eller dårlige leveranser. Ikke være redd for å benytte deg av fleksibiliteten i innleien med å regulere den i tråd med ditt behov. På den måten kan du gi dine medarbeidere en mer forutsigbar hverdag.

Hvis vi sammenligner de samme yrkesgruppene i privat og kommunal sektor, ser vi at kommunalt ansatte sykepleiere og pleiemedarbeidere har et vesentlig høyere sykefravær (8,5 prosent) enn i privat sektor (7 %).

– Det er flere eldre arbeidstakere i offentlig enn i privat sektor. Det drar sykefraværet opp, men forskjellene er tydelige også hvis vi korrigerer for alder, sier Vågeng.

Øvrige funn

Oslo er fylket med det laveste sykefraværet på 4,1 prosent, fulgt av Rogaland med 4,4 prosent og Sogn og Fjordane med 4,5 prosent. Nordland har landets høyeste sykefravær med 5,8 prosent, deretter følger Troms og Finnmark med 5,7 prosent

Sykefraværet er fortsatt klart høyest i kommunal forvaltning (6,7 %) deretter følger statlig forvaltning (4,7 %) og privat sektor (4,5 %).

kontakt oss 

Kommenter dette innlegget