av Magdalena Sawicka, 2019-09-09 16:23

Bygg og anleggsbransjen er unik på mange måter. Det som særlig skiller den fra mange andre bransjer er mangel på faglært arbeidskraft. SSB sine siste tall viser at det bare er 2,1% som har fagskoleutdanning, derfor kan det være vanskelig å finne norske fagarbeidere. https://www.ssb.no/utniv/

bygg og anlegg

lærlingplasser er den største muligheten!

En god metode for å skaffe dyktige arbeidere er å legge til rette for lærlingplasser. Det å ha en formålstjenlig lærings- og oppfølgingsplan, og ikke minst integrerings- og motivasjonsprogram vil gi deg gode og engasjerte ansatte. Det som er viktig å tenke på er hvordan man skaper gode veiledere. En veileder har en nøkkelrolle i læretiden, og som instruktør må man være bevisst og forberedt på dette ansvaret. Bedriften vil ofte være lærlingens første møte med arbeidslivet, og trolig i stor grad bli påvirket av sin læreplass. En god lærlingbedrift må bestå av ansatte som har mye kunnskap og høy arbeidsmoral. Det er de som skal sette standarden for de unge. Ansatte som skal bruke tid på dette må også kunne formidle budskap, noe ikke alle har sansen for. Derfor må det velges riktige veiledere som er motivert for å lære bort og ikke minst, motivert for å lære hvordan de kan bli gode i sin rolle. De skal guide i bedriftens kultur og jobbmetodikk, som etterhvert blir den standarden som lærlinger tar med seg. Derfor er det viktig å ha inkluderende og godt arbeidsmiljø, noe som viser seg å være den enkeltfaktoren norske arbeidstakere er mest opptatt av.

Mer om dette temaet kan du lese her: arbeidsmiljøet viktigere enn lønn

Bruk god tid for å følge opp hele programmet, så kan du spare mye tid og usikkerhet i en videre vurdering og eventuelt ansettelseprosess av lærlinger.

fagarbeidere i utlandet

Imidlertid er det alt for få fagarbeidere på det norske markedet i forhold til det store behovet. Derfor vender mange blikket mot andre land for å hente erfarne arbeidere. Hva er viktig å ta med seg når det gjelder rekrutteringsprosesser av utenlandsk arbeidskraft? Førsteprioritet er å finne gode annonseringskanaler i utlandet. Det er populært å bruke samarbeidspartnere som opererer lokalt og har erfaring med det lokale marked. Annonseprisen er ikke nødvendigvis lavere enn i Norge, spesielt så lenge euroen holder seg sterk. Derfor er det viktig å velge en riktig jobbportal for å treffe ønsket målgruppe. I de fleste andre land finnes det et virvar av portaler, og det er ikke enkelt å få seg en oversikt om man ikke har inngående kjennskap til landene. En enklere og mye billigere måte å annonsere på er å kjøre kampanje på Facebook og Instagram. På de sosiale plattformene kan man selv velge området, alder, og andre demografiske faktorer.

Les gjerne mer om annonsering på Facebook https://blogg.randstad.no/workforce360-bloggen/flere-jobbsokere-med-facebook

Kampanjer på Facebook og Instagram kan også bestilles hos profesjonelle aktører, som kan kartlegge dine behov og som gir større sjanse for å få best mulig respons.

jobbportaler

Mange søkere sender helst sin CV på mail. Vi opplever ofte at de ikke liker registreringsportaler, da de ofte er kompliserte, og heller ikke på språket brukeren snakker. Dette kan være utfordrende med tanke på å vise at kandidatene har lest samtykkeinformasjonen og gitt samtykke i samsvar med GDPR. Hvis du har en nettside og en registreringsportal på den, er det sikrere i henhold til GDPR. For å vise at bedriften er åpen for utenlandske søkere er det fint om siden har en engelsk versjon.

Søkere har ofte ikke en CV som ser bra ut med ved første øyekast. Det er viktig å huske at fagarbeidere nødvendigvis ikke er så gode på å skrive en profesjonell CV og definere sin erfaring. Derfor er det viktig å ta et intervju som gjør en grundig kartlegging av erfaring, kompetanse og eventuelt forskjell i arbeidsmetodikk mellom Norge og det landet det gjelder. Referanser er utrolig viktig og kan være litt problematisk. I mange land fungerer attest som referanser, og det er veldig uvanlig at forrige arbeidsgiver stiller som referanse.

Det er også mulig å bruke et byrå som har erfaring med rekruttering av utenlandsk arbeidskraft, for en, eller deler av rekrutteringsprosessen.

Les mer om dette her: 4 gode grunner til å outsource rekrutteringen

kontakt randstad

Kommenter dette innlegget