av Marlen Lauritsen, 2018-09-20 09:03

Som konsulent innen bemanning og rekruttering i Randstad, har jeg blitt kjent med mange bransjer og hvilke utfordringer de har. Innen industri, produksjon, bygg og anlegg, lager, logistikk og transport er det gjennomgående for de fleste at de sliter med rekruttering av ansatte med yrkesfaglig utdanning. Og skal vi tro statistikken, så vil det bare bli verre i årene som kommer.063

Bare for byggebransjen alene vil det bli en mangel på inntil 50 000 personer med fagbrev innen 2035. Dette er en svært skremmende utvikling. 

I Tromsø var for eksempel arbeidsledighetsprosenten nede på beskjedne 1,2 % i juni i år. Dette er selvfølgelig gledelige tall, men det byr også på ytterligere utfordringer i jakten på å rekruttere nye fagarbeidere og ikke minst, beholde de man har.

I et presset arbeidsmarked er lojale ansatte nærmest en forutsetning for å lykkes. Det er eksempelvis ingen hemmelighet for de som er i byggebransjen, at mang en rørlegger og malemester har blitt tilbudt jobb hos konkurrenter bak hyllene i grossistbutikken. 

Økende problem

Mangel på fagutdannede er blitt et stadig større problem for norske bedrifter, og vi har gått fra et samfunn hvor man tidligere gikk stolt ut i arbeidslivet med et fagbrev i hånda, til at det nå i vår "generasjon prestasjon" nærmest forventes at man skal ta masterutdanning.

Det er et fåtall som utdanner seg til baker, murer, slakter eller yrkessjåfør – Og her må vi som bedrifter ta vår del av samfunnsansvaret og bidra til å løfte blikket til våre unge håpefulle. Det er innen yrkesfag vi har bygd landet med hammer og spiker, asfalt og betong. Det er takket være yrkesfag vi holder veier åpne i all slags vær og sørger for norskprodusert mat på bordet. 

Holdningsendring

Så hvordan kan vi som bedrifter bidra til å snu trenden? Lønnsnivået innen de fleste yrkesfag er det ingenting å si på. Trygge arbeidsplasser og utviklingsmuligheter like så. Kanskje er det bare en holdningsendring som skal til?

Uansett bransje er det viktig at man fremstår som profesjonell og attraktiv for å tiltrekke seg nye medarbeidere. Og som enkeltbedrift bør fokuset være på menneskene. De som allerede er ansatt og de som kan bli ansatt i fremtiden. Hva er viktig for mennesker gjennom et yrkesaktivt liv? Fornøyde ansatte er den beste reklamen en bedrift kan få og ofte det som skiller vinnerbedriftene fra resten.

Hos Randstad sier vi; human forward og det er ikke uten grunn! 

Ved å abonnere på vår Randstad-blogg, kan du lese mer om trender, tall, samt få nyttige råd og tips for å tiltrekke de beste kandidatene til din bedrift – Og holde de der.

Vurderer du å ansette? Ta gjerne kontakt med ditt lokale Randstad kontor for en hyggelig prat.

kontakt oss

Kommenter dette innlegget