av Christian Børresen, 2018-10-10 08:00

Vi lever i en verden i endring. Organisasjoner og bedrifter er i kontinuerlig forandring, og for mange kan dette være en stor utfordring. Vi ser nærmere på hva som skal til for å gjennomføre en vellykket endringsprosess, og hva vi som ledere bør gjøre for å håndtere dette på en best mulig måte.

frokostseminar2410-1200x628

Enhver virksomhet bør årlig evaluere om de er riktig organisert og om rollene besittes av personell med riktig kompetanse til å utøve de funksjoner virksomheten trenger fremover.

Rune Løberg, Dfind Norge

Endringer i organisering vil som regel medføre at noen stillinger bortfaller, nye stillinger oppstår og noen stillinger endrer innhold i større eller mindre grad. God planlegging av gjennomføring av en slik endringsprosess er avgjørende for at virksomhetens effekt av endringene skal bli best mulig.

Målsetningen for enhver endringsprosess må være å skape endringsvilje og ikke endringsmotstand blant både ledere og ansatte. Fallgruvene underveis er mange. Man risikerer at virksomheten ikke når sine mål, og at feil folk slutter før man kommer så langt. Skal dette unngås er det noen områder som er spesielt viktig å ha fokus på. Rune Løberg, senior advisor i Dfind beskriver suksessfaktorene slik:

 • Kontinuerlig kompetanseutvikling
  • Invester i medarbeidere med potensiale og ambisjoner, det skaper tydelige signaler at man ønsker å utvikle mennesker, også i endringsprosesser.
 • Klare visjoner og mål
  • Sikre at alle medarbeidere har fokus på resultater og mål i en krevende situasjon.
 • Involvering av medarbeidere
  • Involver ansatte for å skape tillit mellom ledelse og øvrige ansatte, samt oppnå eierskap til prosessen.
 • Topplederengasjement
  • Synlige ledere skaper samhold
 • Integrere endring som en del av organisasjonskulturen
  • Endring er nødvendig, spennende og utviklende
 • Kontinuerlig evaluere for læring
  • Selskaper og organisasjoner som evner å evaluere, fokusere og implementere endringer effektivt, vil ha et konkurransefortrinn i fremtiden

- I tillegg til disse punktene må det legges hovedvekt på kommunikasjon gjennom hele prosessen. Klarer man å forankre og kommunisere strukturert og ofte er det en av suksessfaktorene som skal til for å lykkes i en endringsprosess, avslutter Løberg

Meld deg på frokostseminar

 Dersom du er interessert i å lære mer om endringsprosesser, hva som skal til for å gjennomføre med suksess, juridiske krav og andre temaer knyttet til organisasjoner i endring vil vi gjerne invitere deg til et inspirerende frokostseminar i Oslo med Rune Løberg fra Randstad-selskapet Dfind og Henning M. Heitmann fra advokatfirmaet SANDS. Se mer informasjon om arrangementet, samt påmelding ved å trykke på knappen under.

påmelding

Kommenter dette innlegget