av Cathrine Torsvik, 2021-01-30 09:08

Gjennom mange år har god kundeservice vært i fokus hos HR-selskapet Randstad. I den årlige kundetilferdshetsmålingen var det denne gangen Bergenskontoret som scoret aller best. Kontoret har gjennom flere år levert tjenester av svært god kvalitet, og i år tok de steget helt til topps.

bergenKåringen baserer seg på direkte tilbakemeldinger fra selskapets kunder, og leder for Randstad i Bergen, Yngvild Hjetland, er stolt og glad for tilbakemeldingene.

- Det er svært hyggelig å høre at kundene våre er så fornøyde med dialogen de har med oss. En av kjerneverdiene til Randstad er “to trust”, noe som innebærer at kundene våre skal kunne ha tillit til oss og jobben vi gjør. Dialogen vi har med både våre kunder og ikke minst våre jobbsøkerne er svært viktig for oss. Ved å spørre etter feedback kan vi styrke det vi er gode på, samt utvikle oss der vi ikke lever opp til forventningene, sier hun. 

I et år som har vært preget av koronapandemien har møtene mellom Randstad og kundene vært begrenset, og ofte gjennomført i digital form. Likevel er det nettopp møtet med Randstadkonsulentene som er det kundene setter størst pris på. Kjennskapen til kunden, oversikt over markedene og en stor grad av servicegrad er det som først og fremst trekkes fram som positivt av respondentene. 

lang erfaring med god service

Også i fjor utmerket avdelingen seg da de kom på 2. plass i Bergen Kundeserviceforum sin kåring “Årets servicebedrift”. Dette inspirerte dem til å jobbe videre med å holde et høyt servicenivå. 

- Å komme på 2. plass i kåringen i konkurranse med bedrifter som for eksempel Fjordkraft, DnB, TV2 og Gjensidige er noe vi er svært stolte av. Det fikk oss til å forstå at måten vi jobber på er riktig. Vi mener at det er ved hjelp av god kundeservice vi kan skille oss ut i en bransje med mange konkurrenter. Vi leverer jo mye av de samme produktene og tjenestene som konkurrentene, men det er menneskene som er ansatt og måten vi løser utfordringer på som utgjør forskjellen, forteller Hjetland.

store endringer i arbeidsmarkedet

2020 har vært et spesielt år, også for Randstad. Ved begynnelsen av året gav Vestlandsindeksen indikasjoner på positivitet og vekst i Vestland Fylke. Alt endret seg 12. mars, og siden medarbeiderne i selskapet jobber tett på aktører i mange bransjer ble det fort tydelig at pandemien kom til å få store konsekvenser for arbeidslivet. I Randstad i Bergen har de opplevd permitteringer i enkelte bedrifter, men også stor vekst i noen næringer. Med ansatte i svært mange næringer er de tett på svingningene i arbeidsmarkedet og de får kontakt med jobbsøkere i ulike bransjer. De opplever derfor raskt hvilke næringer som går bra, og hvor det er tøffe tak. 

- Etter noen måneder med covid-19 ser vi enda tydeligere at digital kompetanse blir viktigere og viktigere i dagens arbeidsmarked. Det er stor etterspørsel etter kandidater som har god systemforståelse og i tillegg er gode på kundeservice. Behovet for tverrfaglig kompetanse er økende. Vi ser også at det er økende behov innen lager, produksjon og transport. Det er klart at det økende sykefraværet i forbindelse med covid er utfordrende for mange bedrifter, og vikarbehovet øker derfor, sier Yngvild. 

vanskelig å rekruttere riktig

- Vi ser for eksempel at det kan være lurt å bruke litt penger på annonsering for å få de rette søkerne. Mange er permitterte, men vi opplever likevel at mange venter på å få komme tilbake til sin gamle arbeidsgiver. Det gjør at det kan være mer krevende å finne rett medarbeider enn man skulle tro i et såpass ustabilt jobbmarked.” 

Til tross for at Covid-19-tiltakene fortsetter er det dyktige teamet allerede godt i gang med 2021, og oppfordrer alle som skulle ha behov for HR-relaterte råd eller tips til å ta kontakt. De tar gjerne en digital kaffekopp, og lover at så fort anledningen byr seg igjen så vil de aller helst komme på besøk. 

- Det aller beste med jobben vår er at vi får treffe så mange mennesker. Derfor er det klart at vi savner det fysiske møtet. Alt fungerer i den digitale hverdagen, og vi har heldigvis benyttet oss av digitale møter og videointervju lenge før covid. Men, det er tross alt i møtet mellom mennesker at magien skjer, og at det er en dimensjon som savnes når vi ikke kan sees ansikt til ansikt er helt sikkert, avslutter Yngvild Hjetland.

Ønsker du å snakke mer med oss, så trykk på knappen under, så hører du fra oss innen kort tid. 

kontakt oss

Kommenter dette innlegget