av Marlen Lauritsen, 2020-03-08 16:59

Den internasjonale kvinnedagen markeres hvert år den 8. mars. Dagen ble innstiftet i København i 1910 på Den annen internasjonales sosialistiske kvinnekongress. I utgangspunktet skulle dagen fungere som en aksjonsdag for kvinnestemmeretten. (https://snl.no/Kvinnedagen_-_8._mars).

Randstad_DenHaag-Kloubert-2018-02_060

Mye har skjedd siden 1910 og kvinners stemmerett er heldigvis en selvfølge i de fleste land i 2020. Likevel markerer vi fremdeles denne dagen over store deler av verden. For å ikke glemme, men også fordi vi som samfunn alltid kan bli bedre.

hvite menn som pusher femti

Norsk arbeidsliv har aldri vært mindre homogent, men innenfor én gruppe er det fremdeles en langt høyere andel menn (som pusher femti) enn kvinner, nemlig i “ledergruppen”.

Tall fra SSB viser at det i 2017 var 38 prosent kvinnelige ledere i Norge og i 2011 var denne andelen bare 32 prosent. Det er en tydelig indikator på at kvinner stadig tar større plass i både styrerom og næringslivet generelt. Mye av grunnen til at det er en såpass stor andel kvinnelige ledere, er at de er høyt representert innen offentlig sektor, hele seks av ti ledere i stat og kommune er kvinner. I privat sektor isolert sett, er dog tallene langt lavere enn privat og offentlig sett under ett, slik tallene fra SSB viser til.

noen selskaper går likevel mot strømmen

I Randstad Norway er en stor andel av lederne kvinner, faktisk en langt større andel enn menn. Av totalt 30 ledere i selskapet, er det 22 kvinner! Det utgjør utrolige 73,3 % og er langt over normalen for både privat og offentlig sektor.

Hva er årsaken til at Randstad Norway så til de grader er kjerringa mot strømmen? Vi har spurt Monika Hager, national director staffing i Randstad Norway, om hennes tanker rundt hvorfor Randstad skiller seg ut:

- Hos oss opplever jeg at alle stiller likt, og at det er den kandidaten som er best egnet til å utføre jobben som vil få tilbudet. Helt uavhengig av kjønn, forteller Monika Hager, som er svært fornøyd med den høye kvinneandelen i selskapet. 

- Det må også sies at vi jobber i en bransje med generelt høy kvinneandel, men likevel er fordelingen i Randstad et resultat av at vi har fokus på mangfold gjennom alt vi gjør, fortsetter Hager.

human forward

I Randstad jobber vi hver dag for å finne rett person til rett stilling. Mennesket er den røde tråden i alt vi gjør. Uavhengig av kjønn, alder, religion og etnisitet, skal vi alltid jobbe for det beste resultatet for våre kunder og kandidater. For å etterleve dette ut i organisasjonen er det helt nødvendig at vi også praktiserer det på toppledernivå.

I Randstad er vi stolte av å kunne øke statistikken over antall kvinner i lederstillinger i det nye tiåret. Gratulerer med kvinnedagen!

Kommenter dette innlegget