av Cathrine Torsvik, 2022-03-26 10:57

Høyere arbeidsledighet medfører som regel at det er enklere å rekruttere. Tross alt bør en større kandidatpool gjøre det enklere å finne kvalifiserte kandidater raskere og enklere. Dessverre ser ikke dette ut til å være tilfellet i dagens post-pandemiske miljø.

lv-cj8-decision_blog-1648288507-601353cb9362f0596eea

Selv om arbeidsledigheten ligger på rundt 6 % i USA og 8 % i Europa, opplever fortsatt arbeidsgiverne at det er vanskelig å tiltrekke og ansette kvalifisert arbeidskraft. Faktisk viser en fersk studie at 70 % av toppledere opplever utfordringer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft.

Siden dette problemet stadig øker, prioriterer mange selskaper å jobbe for å holde på ansatte og redusere «gjennomtrekk» eller turnover av ansatte i bedriften, siden høyere ansattlojalitet reduserer etterspørselen etter nye talenter. Heldigvis spesialiserer teamet vårt hos Randstad seg ikke bare på strategier for talentrekruttering, men leverer også avanserte løsninger for administrering av ansatte som kan hjelpe bedriften din å redusere gjennomtrekk over hele linja.

Her skal vi ta en titt på noen av måtene støtte og oppfølging fra Randstad kan hjelpe deg å holde på dyktige ansatte i lengre tid.

last ned casestudie

tilby konkurransedyktig lønn

I dagens usikre økonomi leter stadig flere bedrifter etter måter å slanke budsjettene og kutte kostnadene på. Du tenker kanskje at det siste bedriften din kan tilby, er høyere lønn. Men hvis de nåværende lønnsnivåene ikke er konkurransedyktige nok til å tiltrekke og holde på topptalentene, kan du ende opp med å tape mer enn kostnadene ved lønnsøkninger.

Faktisk kan høyt gjennomtrekk i bedriften koste mer enn du tror. Noen studier antyder at det koster i gjennomsnitt 21 % av lønnen for en stilling å ansette en ny person. Dette beløpet omfatter heller ikke nedetid eller overtidsbehov som følge av ubemannede stillinger i selskapet, redusert lagånd, motivasjon og trivsel blant de ansatte eller helse- og sikkerhetsproblemer.

Kombinasjonen av disse kostnadene kan gi større besparelser enn kostnadene forbundet med lønnsøkninger. For eksempel jobbet et av teamene våre i Randstad nettopp med et selskap om å øke lønningene med 14,3 prosent. Selv om dette kan se ut som en betydelig lønnsøkning, medførte løsningene våre for personaladministrasjon og bemanning faktisk besparelser på USD 2 443.

Riktig lønn kan absolutt gi bedriften din et konkurransefortrinn ved rekruttering av nye talenter, men er det nok til å forhindre at de beste medarbeiderne slutter? Studier tyder på det. En medarbeiderstudie som ble gjennomført nylig, viste at over 40 % av arbeidstakerne ville blitt hos arbeidsgiver hvis de fikk høyere lønn.

styrk bedriftens omdømme og «employer brand»

Selv om mange arbeidsgivere har gjort en betydelig innsats for å styrke engasjementet blant ansatte, antyder enkelte studier at mindre enn en tredjedel av arbeidsstyrken faktisk føler seg engasjert på arbeidsplassen. I mange tilfeller er grunnen til at innsatsen ikke munner ut i større engasjement blant de ansatte, at arbeidsgiver ikke forstår de ansattes behov fullt ut.

Teamet vårt hos Randstad har observert denne skjevheten mellom ansattes og arbeidsgiveres forventninger i en årrekke, og vi kan derfor tilby et bredt utvalg employer branding-research og analysetjenester. Gjennom omfattende bransje- og selskapsspesifikk research kan vi gi deg verdifulle innsikter så du får en bedre forståelse av behovene til både nye kandidater og den nåværende arbeidsstyrken.

Når du har denne kunnskapen, vil teamet ditt ha tilgang til verktøyene og dataene dere trenger for å bygge en fordelspakke som ikke bare tiltrekker topptalenter i bransjen, men også motiverer nåværende ansatte til å bli lengre i jobben. Dette kan i sin tur styrke medarbeiderengasjementet, gjøre bedriften din i stand til å bygge opp en «employer brand» som driver frem resultater, og forbedre selskapets omdømme blant tidligere, nåværende og potensielle ansatte.

I tillegg til at det reduserer gjennomtrekk i bedriften, kan høyere medarbeiderengasjement gi økt produktivitet og redusere fraværsrater og sikkerhetsproblemer. Én studie har vist at selskaper som scorer høyt på engasjerte ansatte, har over 20 % høyere lønnsnivå.

styrk onboardingprosessene for å integrere ansatte raskere

Studier viser at ansatte har størst sannsynlighet for å slutte i jobben i løpet av de første tre månedene av ansettelsesforholdet. Dette betyr at du kan bruke over 20 % av lønningen for stillingen på å ansatte en medarbeider som ender opp med å slutte noen få måneder etterpå. Slik gjennomtrekk kan koste bedriften din titusenvis eller hundretusenvis av kroner i året.

Den gode nyheten er at det ser ut til å være en direkte kobling mellom gjennomtenkte onboardingprosesser av høy kvalitet og større ansattlojalitet hos nye medarbeidere. I en fersk studie oppga halvparten av arbeidsgiverne at flere av de nyansatte ble i jobben etter at bedriftene hadde implementert en strukturert onboardingprosess.

For å oppnå best mulig resultater bør onboardingen begynne på dag én – den dagen den nye medarbeideren takker ja til stillingen. Dette kan være ved at vedkommende får et enkelt velkomstbrev som inneholder mer informasjon om bedriften og kulturen på arbeidsplassen, eller med informasjon om papirarbeidet vedkommende bør fylle ut. Når den nyansatte kommer på jobb, bør det være på plass en omfattende onboardingprosess som belyser selskapets verdier og hjelper den nyansatte til å akklimatisere seg så raskt og effektivt som mulig.

Randstad er godt rustet til å håndtere hele onboardingprosessen. Likevel vet vi at alle selskaper har unike utfordringer og behov, og derfor tilbyr vi skreddersydde løsninger som gir deg friheten til å bestemme hvilke deler av onboardingprosessen du vil at teamet vårt skal ta seg av, og hvilke deler dere tar dere av internt.

Uansett hvilket nivå av direktetjenester selskapet ditt trenger, kan vi samarbeide med deg om å utarbeide en onboardingprosess som øker medarbeiderengasjementet, setter fart i akklimatiseringsprosessen og motiverer nyansatte til å bli ut over den første 90-dagersperioden.

ansett de rette talentene fra starten av

En av de beste måtene å redusere gjennomtrekk på, er å ansette de rette talentene helt fra starten av. Ta i betraktning all tiden og alle pengene du investerer på rekruttering og onboarding av nyansatte. Det siste du bør gjøre, er å vente til onboardingprosessen er over før du innser at den nyansatte ikke passer så godt til stillingen eller i bedriften.

Du kan forbedre rekrutteringsresultatene ved å utarbeide en strengere rekrutteringsprosess. Ved første øyekast kan det virke kontraproduktivt å bruke en enda mer selektiv ansettelsesprosess når du allerede har problemer med å finne kvalifisert arbeidskraft. Alternativet er likevel å fortsette med den endeløse syklusen med høyt gjennomtrekk og utilfredsstillende prestasjoner, eller å risikere å ansette folk som skaper et «giftig» og dårlig arbeidsmiljø – som kan føre til at de dyktigste medarbeiderne dine kanskje velger å forlate skipet.

I motsetning til enkelte av konkurrentene våre, tilbyr aldri Randstad «one size fits all»-løsninger når det kommer til rekruttering. I stedet tar vi oss tid til å både forstå bransjetrender og skaffe bedriftsspesifikke innsikter som kartlegging av kulturen på arbeidsplassen, forretningsprosessene og rekrutteringsbehovene og -målene deres.

Vi bruker disse verdifulle analysedataene til å utvikle en grundig rekrutteringsprosess som ikke bare tiltrekker kvalifiserte kandidater, men også kan sile ut hvilke kandidater som faktisk passer inn i selskapet og den aktuelle stillingen. Dette fører igjen til bedre ansettelsesresultater og større ansattlojalitet.

dra nytte av helhetlige løsninger for personaladministrasjon

Når du samarbeider med Randstad, kan du la teamet vårt håndtere det daglige ansvaret for personaladministrasjon og bemanningsstyring. Teamet vårt består av en kommersiell leder, prosessleder og kontospesialist, og omfatter tilgang til supportteamet vårt med eksperter innen juss, compliance og HMS. Du får også tilgang til onsite-konsulenten vår, som kan håndtere ulike ting som måtte oppstå underveis og gi profesjonell veiledning etter behov.

Teamet vårt kan ta seg av alt fra rekruttering og utvelgelse til onboarding og induksjon til skiftplanlegging og prognoser. Vi jobber direkte med deg for å finne ut hvilke aspekter ved personaladministrasjonen og bemanningsstyringen du vil at teamet vårt skal håndtere.

Hvis du lar oss ta ansvar for noen eller alle disse oppgavene, får det interne teamet ditt mer tid til å fokusere på å bygge opp medarbeiderrelasjoner og styrke bedriftskulturen. Et samarbeid med Randstad kan hjelpe selskapet ditt å oppnå:

  • større ansattlojalitet
  • økt produktivitet
  • redusert gjennomtrekk
  • redusert fravær
  • større kostnadsbesparelser
  • økt lønnsomhet

Hvis selskapet ditt strever med å finne de kvalifiserte kandidatene dere trenger for å forbli produktive, kan et fokus på å bygge opp større ansattlojalitet være en effektiv løsning. Finn ut hvordan Randstad hjalp en bedrift med å forbedre ansattlojaliteten i hele selskapet samtidig som bemanningskostnadene ble redusert.

last ned casestudie

Kommenter dette innlegget