av Cathrine Torsvik, 2021-12-07 12:37

Fravær på arbeidsplassen er et problem som alle virksomheter må forholde seg til. Et samarbeid med Randstad kan hjelpe deg å redusere effekten av fravær på din bedrift gjennom raske, pålitelige bemanningsløsninger og effektiv personalledelse.

Jobbfravær er en utfordring for alle bedrifter. Arbeidsgivere i USA har rapportert om en samlet fraværsrate på 2,8 % i 2019, ifølge Bureau of Labor Statistics, mens det tilsvarende tallet for Europa er beregnet å ligge på mellom 3 % og 6 % i snitt.

Noen ganger må arbeidsgivere også hanskes med ekstraordinære fraværsnivåer som følge av uforutsette hendelser, som covid-19-pandemien. Spredningen av koronaviruset i EU-landene bidro til at antallet arbeidstakere som var borte fra jobb på grunn av sykdom eller uførhet, steg fra 3,9 millioner i 1. kvartal 2020 til 4,4 millioner i 2. kvartal samme år.

Arrow_blue-png Last ned case study: smidige bemanningsløsninger førte til bedre oppmøte

Uansett hva de ytre omstendighetene eller medvirkende faktorene er, må du ha en plan for å håndtere fravær. Dette er særlig viktig når antallet ansatte som tar uplanlagt fri fra jobben, kommer til et punkt der det har alvorlige konsekvenser for virksomheten, som at dere ikke klarer å overholde fastsatte tidsfrister eller at produktiviteten blant de ansatte faller.

I denne bloggen belyser vi noen av måtene Randstad kan hjelpe deg å få kontroll over dette problemet på, fra responsive og pålitelige bemanningsløsninger til langsiktig bemanningsstyring og god og riktig oppfølging av de ansatte.

personell når du trenger det

Først og fremst trenger du at arbeidsstyrken din har den rette kapasiteten til å holde kjernevirksomheten i gang og oppnå sentrale og virksomhetskritiske mål, som å overholde tidsfrister for leveranser til kundene. Hvis fraværet forstyrrer kjerneprosessene i virksomheten og setter kundeleveransene i fare, må du kunne respondere raskt og hente inn riktig personell og kompetansen du trenger for å holde hjulene i gang.

Vi kan hjelpe deg ved å gi deg umiddelbar tilgang til et grundig kvalitetssikret og pålitelig nettverk av ressurspersoner. Når du allerede befinner deg i en situasjon der du sliter med redusert kapasitet, har du ikke tid til å hente inn og evaluere personell som kan steppe inn på kort varsel for å fylle hullene i arbeidsstyrken.

Ved å la et pålitelig og erfarent HR-selskap ta seg av denne prosessen sparer du tid samtidig som du kan være trygg på at du får inn folk som er grundig sjekket og evaluert før de anbefales til deg. Når du har et solid samarbeid med en rekrutteringspartner, kan du også føle deg trygg på at du realiserer det fulle potensialet til fleksibelt og midlertidig personell.

Vi har 60 års erfaring i å innfri rekrutterings- og bemanningsbehov til organisasjoner på tvers av en rekke bransjer. Vi tar oss tid til å skaffe oss inngående innsikt i virksomheten og de viktigste utfordringene, målene og prioritetsområdene, slik at vi er sikre på at vi kan levere den rette arbeidskraften i rette tid.

planlegging og bemanningsstyring

Rask og responsiv bemanning viser seg ofte å være avgjørende når du har et kortsiktig behov for å øke arbeidskapasiteten, men det er like viktig å ha et tydelig bilde av ressursene som allerede er tilgjengelige i den eksisterende arbeidsstyrken din, og planlegge for å utnytte dette på best mulig måte.

Du bør prioritere å sikre at du alltid er i stand til å fylle kritiske roller – de som er essensielle for den daglige driften. En måte å gjøre dette på er ved å alltid ha ansatte i bakhånd som kan utføre arbeidsoppgaver med lavere prioritet når bemanningen er tilfredsstillende, men som også kan steppe inn og ta over viktige oppgaver når fraværet er høyt.

Det er også viktig å ha på plass en plan for stillinger som krever spesialistutdanning eller nisjekompetanse som kan være vanskelig å finne på arbeidsmarkedet.

Her er målrettet opplæring og kompetanseutvikling helt essensielt. Effektiv bemanningsplanlegging bidrar til å sikre at du alltid har folk tilgjengelig som kan dekke bemanningshull når du opplever fravær. I tillegg kan det gi organisasjonen tiden og fleksibiliteten som kreves for at de ansatte skal kunne gjennomgå opplæring og tilegne seg ny og utvidet kompetanse.

Inhouse-løsningen vår kan hjelpe deg å kartlegge og få innsikt i ressursene i organisasjonen og optimalisere bemanningsstyringen og bemanningsplanleggingen for å redusere risikoen for at jobbfravær påvirker virksomheten på en negativ måte. Dette kan omfatte et fokus på planlegging og opplæring for å distribuere og utvikle arbeidsstyrken på best mulig måte.

støtteprogrammet

Grunnleggende faktorer som lønn og frynsegoder er selvsagt svært viktig for de ansatte, men arbeidsgivere som vil bygge solide og varige relasjoner til de mest verdifulle ansatte, må tenke ut over det rent godtgjørelsesmessige.

Den siste employer brand-undersøkelsen vår viste at faktorer som er nært forbundet med generell helse og trivsel, som en god balanse mellom jobb og fritid og et godt arbeidsmiljø, var blant de fem viktigste grunnene til at folk ville velge en bestemt arbeidsgiver i 2020.

I en undersøkelse blant arbeidstakere utført av LinkedIn, sa over halvparten av respondentene at de var mest fornøyd med at de har gode muligheter til å balansere jobb og fritid i selskapet de jobber for. Syv av ti sa at de ikke ville jobbe i en bedrift som hadde en negativ kultur.

Momenter som å ha en god balanse mellom jobb og fritid, fleksibilitet og et positivt arbeidsmiljø er direkte forbundet med jobbfraværet, siden folk som trives og føler seg engasjert i jobben, har mindre sannsynlighet for å ta seg fri som følge av helseproblemer som stress, angst og depresjon.

I tillegg er det lettere å ha åpne og fruktbare samtaler med de ansatte ved å bli kjent med og samarbeide tett med dem, noe som kan gjøre det enklere å hanskes med de underliggende årsakene til jobbfravær.

En viktig del av tilbudet vårt til kunder er støtteprogrammet som er en del av inhouse-løsningen vår. Det kan brukes til å støtte innsatsen for å kartlegge hva som virkelig betyr noe for de ansatte, eventuelle problemer folk har, og følgelig hvorfor fraværet i organisasjonen er høyt. Et annet sentralt element i inhouse-tilnærmingen vår er å ha en konsulent basert onsite i virksomheten, der det er mulig. Dette gjør oss i stand til å danne oss et førstehånds bilde av arbeidsplassen og hvilke endringer som kan gjøre arbeidsstyrken som helhet friskere og mer fornøyd. Du får også støtte av et bredere team som kan gi bredere perspektiver på rekrutterings- og HR-prosessene i sin helhet.

en helhetlig tilnærming

Når fraværet begynner å bli et alvorlig problem for virksomheten, må du se etter en løsning. Du vil sannsynligvis se at effektiv fraværshåndtering ikke kan kokes ned til ett enkelt tiltak eller én enkel metode, men at det snarere må anvendes en rekke tilnærminger som spiller sammen for å oppnå positive resultater som holder seg over tid.

Det er viktig å gjennomføre bemanningsstyringen og -planleggingen på en måte som sikrer at du til enhver tid nyttiggjør deg den tilgjengelige kompetansen og ressursene til enhver tid, men du må også være parat til å hyre inn kvalifiserte og pålitelige ressurser når du trenger dem.

I tillegg til å være responsiv og reagere raskt på utfordringene jobbfravær kan medføre, må du gjøre en proaktiv innsats for å kommunisere med de ansatte og avdekke de underliggende årsakene til hvorfor jobbfraværet utvikler seg til å bli et problem.

Kort sagt må du ha en helhetlig tilnærming. Fokuset her bør være vel så mye på temaer som om de ansatte trives på jobben, engasjement og om arbeidet oppleves som meningsfylt, som på kjerneprosessene i HR – som bemanningsplanlegging og rekruttering.

Vi kan støtte deg på ulike stadier av prosessen med å håndtere jobbfraværet, fra å hyre inn fleksible ansatte når det er behov for å styrke kapasiteten, til å optimalisere ressursplanleggingen, planleggingen og opplæringen for å hjelpe de ansatte med å realisere sitt fulle potensial.

Hvis du vil finne ut mer om hvordan vi har hjulpet klientene våre med å takle denne utfordringen, kan du lese casestudien om et globalt logistikkselskap som henvendte seg til oss etter at høye fraværstall førte til problemer med brutte frister og uholdbare overtidskostnader.

last ned case study

Kommenter dette innlegget