av Anne Borgaas, 2019-01-11 08:44

Klokken er 10.49. Jeg sitter i avslutningsfasen av et viktig kundemøte da jeg ser telefonen lyse opp med navnet på barnehagen over hele skjermen. Jeg vet at jeg bare må svare. Når barnehagen ringer er det enten en av to, sykdom eller skade. I noen sekunder tenker jeg febrilsk på hvordan jeg best mulig kan håndtere både kundemøtet og barnehagesamtalen, før jeg selvfølgelig svarer i telefonen og får vite at min håpefulle har fått omgangssyken.Portrait of a happy mother and her children lying on a bed

At småbarnsmødre har en hektisk tilværelse, og til tider en utfordrende hverdag med å balansere jobb og familieliv er ingen hemmelighet. Heldigvis møter man stort sett forståelse i slike situasjoner, da de fleste tross alt har eller har hatt små barn på et tidspunkt. Men, hvis man skal snakke om elefanten i rommet, har nok de fleste arbeidsgivere tatt seg selv i å tenke negativt om småbarnsmødre, eller vurdert dem som «upålitelig» arbeidskraft.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra LDO (Likestillings- og diskrimineringsombudet) i 2015, kommer det fram følgende:

  • I alt 47 % av kvinnene som var i jobb da de fikk barn oppgir at de har opplevd én eller flere tilfeller av diskriminering da de var i foreldrepermisjon og/eller ved tilbakekomst fra permisjon.
  • 37 % av kvinnene oppgir at de ikke har fått tilstrekkelig informasjon om viktige saker på arbeidsplassen, som for eksempel omorganiseringer og lønnsforhandlinger, mens de var i permisjon i forbindelse med fødsel.
  • 21 prosent kvinnelige arbeidstakere (fast stilling) har opplevd ikke å få kreve lønnsøkning eller blitt vurdert i lønnsforhandlinger på grunn av at de var i eller hadde tatt ut foreldrepermisjon.

Dette er bare et lite utdrag fra rapporten, som viser et alarmerende høyt tall av småbarnsmødre som har opplevd en form for diskriminering i forbindelse med det å bli mor og å være i arbeid. 

Ukultur?

Har det på et tidspunkt sneket seg inn en ukultur i arbeidslivet hvor de som ikke kan være tilgjengelige 24/7 blir litt uglesett? I dagens samfunn er det mye fokus på å være opptatt og å ha mye å gjøre på jobb.

Ofte kan det dessverre være kvinner som tilsiktet eller utilsiktet gjør det vanskeligere for andre kvinner. De fleste av dem har selv barn, men som nå kanskje er store og klarer seg selv. Etter mange år i bemanningsbransjen og et x antall intervjuer har jeg fått mange historier fra mine kandidater. Gjengitte kommentarer fra kvinnelige ledere er blant annet; Har du noen til å passe barna dine når de blir syke? Det er ingen andre i denne type stilling som har små barn. Er du sikker på at du klarer dette nå som du har fått flere barn? Slike kommentarer er utrivelige, og kan oppleves som trakassering og diskriminering.

Et paradoks er at man ønsker seg flere kvinner i ledende stillinger, samtidig som kvinner selv kanskje ikke er gode nok til å stimulere til likestilling og heie hverandre frem? Ofte kan menn gjerne ha mindre fordommer mot å ansette gravide og småbarnsmødre enn det kvinner har.

Diskriminering

I følge LDO vil diskriminering kunne føre til store konsekvenser. I tillegg til å bryte loven, kan saker som blir til klager bli tids- og ressurskrevende, skape konflikter på arbeidsplassen og gå utover daglig drift. Juridisk bistand er kostbart, og dersom saken går til rettsvesenet, kan du også bli dømt til å betale erstatning.

Du kan også miste dyktige medarbeidere og få et dårlig rykte som arbeidsgiver. Da taper du i konkurransen om kvalifiserte og lojale medarbeidere.

For arbeidstakere som opplever diskriminering kan også konsekvensene bli store, både økonomisk, personlig og karrieremessig. 

Hva du bør tenke på som arbeidsgiver:

  1. Ha gode rutiner og en positiv holdning til gravide og småbarnsforeldre, da vil din bedrift være en attraktiv arbeidsplass for moderne og kompetente medarbeidere.
  2. De fleste arbeidstakere vil ha både jobb og familie. Å skvise ut arbeidstakere fordi de er gravide eller tar foreldrepermisjon er en strategi som kan skade arbeidsmiljøet og skape konflikter.
  3. Småbarnsmødre har måttet lære seg å være effektive for å få dagene til å gå opp. De egenskapene kan være en ressurs for din bedrift.
  4. Konkurransen om gode medarbeidere er hard. Derfor trenger du også gode rutiner for å beholde dem. Å legge til rette for gravide og for småbarnsforeldre er avgjørende for at du skal kunne holde på kompetent arbeidskraft.
  5. Det koster å lære opp nye arbeidstakere. Hvis du har gode rutiner for å tilrettelegge for graviditet og småbarnsforeldre får du mindre turnover på nøkkelmedarbeidere.
  6. Fleksibilitet og tilrettelegging for gravide og folk i foreldrepermisjon er en investering i lojalitet. Lojale medarbeidere er en god og langsiktig investering. Det handler om å gi noe for å få noe tilbake.
  7. Det er straffbart å diskriminere og du kan få bøter og erstatningskrav. (Kilde LDO)

Norge trenger flere barn.

I sin nyttårstale for 2018 nevner Erna Solberg at vi nordmenn stadig får færre barn. «For å opprettholde folketallet, må hver av oss kvinner få litt mer enn to barn i gjennomsnitt. I dag er tallet bare 1,6. Da blir det relativt sett færre unge som skal bære en stadig tyngre velferdsstat på sine skuldre. Norge trenger flere barn!»

Hun spør også om det er for vanskelig å få barn tidlig, samtidig som hun slår fast at vi må legge godt til rette for å få barn i studietiden og tidlig i karrieren.

Kan diskriminering og trakassering i arbeidslivet være en grunn til at kvinner får færre barn i Norge i dag? Blir det for vanskelig for kvinner å balansere jobb og familieliv?

Vi trenger kvinner i arbeidslivet, og da er vi nødt til å investere i dem. Småbarnsmødre må kunne føle seg trygge og verdsatte som den ressursen de er i arbeidslivet.

Har du egne erfaringer knyttet til dette teamet, eller ønsker å diskutere det med oss, så ta gjerne kontakt, eller legg igjen en kommentar på denne artikkelen nedenfor. 

kontakt oss

Kommenter dette innlegget