Emne: Arbeidsmiljø

X

diskriminering av funksjonshemmede i norsk arbeidsliv.

av Christian Børresen, 2018-10-11 08:25

Den generelle arbeidsledigheten i Norge har over lang tid vært lav. Siste tall fra SSB viser at den nå ligger på 4%. Det er derimot en gruppe mennesker som har større problemer enn de fleste med å få seg jobb, og det er funksjonshemmede. Årsaken til at de ikke får jobb er sammensatt. Det kan være alt fra at de ikke blir kalt inn til intervju pga funksjonshemmingen til at arbeidsplassen ikke er tilpasset. Hva skal til for å få enda flere ut i arbeidslivet?

les mer

helsevesenet har det høyeste sykefraværet i landet - hva kan gjøres?

av Christian Børresen, 2018-09-25 08:00

Sykefraværet i Norge er ganske stabilt. Siden 2000 har det blitt gradvis redusert slik at det nå ligger på 6.2 %. Fraværet var på sitt høyeste i 2003, da det så vidt passerte 8%, mens det stort sett har ligget et sted mellom 6 og 7%. Det er en forskjell mellom menn og kvinner, fylker og næringer.

les mer

mangel på fagarbeidere, kan vi snu trenden?

av Marlen Lauritsen, 2018-09-20 09:03

Som konsulent innen bemanning og rekruttering i Randstad, har jeg blitt kjent med mange bransjer og hvilke utfordringer de har. Innen industri, produksjon, bygg og anlegg, lager, logistikk og transport er det gjennomgående for de fleste at de sliter med rekruttering av ansatte med yrkesfaglig utdanning. Og skal vi tro statistikken, så vil det bare bli verre i årene som kommer.

les mer

nordmenn er mindre opptatt av sjefens alder.

av Christian Børresen, 2018-08-08 12:13

Bør din nærmeste sjef være eldre eller yngre enn deg selv? I en ny, internasjonal meningsmåling svarer åtte av 10 nordmenn at alder ikke betyr så mye. Halvparten foretrekker likevel at sjefen er eldre enn dem selv.

les mer

over halvparten foretrekker å jobbe på kontoret.

av Christian Børresen, 2018-07-28 22:10

De siste årene har ny teknologi og økt frihet gitt oss stadig større muligheter til å jobbe fleksibelt. Til tross for dette foretrekker halvparten av oss fortsatt å jobbe på arbeidsplassen fremfor på hjemmekontor.

les mer