Emne: Bemanning

X

endring i arbeidsmiljøloven – invitasjon til gratis frokostseminar

av Christian Børresen, 2018-11-07 19:06

Arbeidsmiljøloven blir endret fra nyttår 2019, og dette påvirker både bemanningsbransjen, arbeidstakerne som jobber for disse og virksomhetene som kjøper vikartjenester. Hva betyr endringene i arbeidsmiljøloven for deg?

les mer

mangel på fagarbeidere, kan vi snu trenden?

av Marlen Lauritsen, 2018-09-20 09:03

Som konsulent innen bemanning og rekruttering i Randstad, har jeg blitt kjent med mange bransjer og hvilke utfordringer de har. Innen industri, produksjon, bygg og anlegg, lager, logistikk og transport er det gjennomgående for de fleste at de sliter med rekruttering av ansatte med yrkesfaglig utdanning. Og skal vi tro statistikken, så vil det bare bli verre i årene som kommer.

les mer

elektronisk referansesjekk - hvordan effektivisere og sikre kvalitet.

av Linn Falao Welin, 2018-07-09 09:39

Referansesjekk er en viktig, men tidkrevende del av rekrutteringsprosessen. Man ønsker å sikre seg all nødvendig informasjon om kandidater i prosess, samtidig som tiden er knapp. I tillegg kan det være utfordrende å få tak i referansepersoner, da de fleste er travle i arbeidshverdagen.

les mer

rekruttering når det er mangel på kandidater.

av Petter Nyhagen, 2018-07-05 13:02

I mange bransjer er det nå stor mangel på kvalifisert arbeidskraft. I et slik marked er det lett å gå i noen feller når man skal rekruttere. I verste fall fører det til feilansettelser som kan komme til å koste deg dyrt. Vi ser på hva som er de vanligste feilene.

les mer

rekruttere selv eller via byrå. når går «vinninga opp i spinninga"?

av Marlen Lauritsen, 2018-07-02 08:27

For mange bedrifter kan det å skulle bruke penger på ekstern bistand ved nyansettelser virke som en unødvendig utgiftspost. Hvorfor betale noen til å gjøre en jobb man kan gjøre selv? Men før neste behov for nye medarbeidere melder seg, kan det være lurt å gjøre seg noen tanker om hva det innebærer. En rekrutteringsprosess har mange fallgruver og er en tidkrevende prosess som uten unntak vil gå på bekostning av den daglige driften. I et næringsliv hvor tid er penger, når går «vinninga opp i spinninga» for din bedrift?

les mer

bruk bemanningsbyrå til det beste for pasientene.

av Petter Nyhagen, 2018-05-28 17:42

Mangelen på helsepersonell kombinert med sykefravær og permisjoner gjør det nødvendig å bruke fleksibel arbeidskraft for å gi pasientene helseoppfølgingen de har krav på.

les mer