arbeidsgivere investerer mer i innkjøp av teknologi enn i utdanning av egne ansatte.

av Christian Børresen, 2019-01-17 09:00

82% av norske arbeidstakere vil øke egne digitale ferdigheter, men arbeidsgiverne investerer mer i teknologi enn i opplæring av ansatte. 

I den nye kvartalsrapporten fra Randstad Workmonitor svarer 46 % av de norske respondentene at arbeidsgiver investerer i ny teknologi innenfor kunstig intelligens og maskinlæring, mens bare 41 % sier at arbeidsgiveren bruker ressurser på utdannelse av de ansatte på disse områdene.

Ansetter heller ny kompetanse

47 % av respondentene mener at digitalisering av arbeidslivet krever kunnskaper de ikke har i dag, 82 % ønsker å lære seg nye digitale ferdigheter for å være sikret jobb i framtiden, og 74 % mener at utvikling av digitale ferdigheter er arbeidsgivers ansvar.

– Vi har lenge sett en tendens til at arbeidsgivere heller rekrutterer ny kompetanse enn å utvikle egne medarbeidere. Som ansatt har man derfor mye å tjene på å styrke sin egen digitalkunnskap, sier Eivind Bøe, daglig leder i bemanning og rekrutteringsselskapet Randstad Norge.

Positiv til teknologi, skeptisk til automatisering

Selv om mange opplever at de ikke har gode nok digitale kunnskaper, svarer 70 % at ny teknologi gir dem nye muligheter på jobben.

– Nordmenn har alltid vært tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi, og har glede og nytte av det både i jobbsammenheng og privat. Derfor er det ikke overraskende at vi er mer positive enn skeptiske. Å være redd for endring og tro at man kan stoppe utviklingen ved å bestemme at sånn vil vi ikke ha det, er et stadium vi er forbi, sier Bøe.

Skepsisen er likevel tydelig når det gjelder automatisering og kunstig intelligens. Bare 55 % svarer at disse teknologiene vil påvirke jobben deres på en positiv måte de neste 5-10 årene. I Kina er denne andelen, til sammenlikning, 88 %.

Ansatte må ta ansvar selv

Nesten halvparten (49 %) av de norske respondentene sier at de utdanner seg innenfor digital teknologi på egenhånd.

– Det å holde seg løpende oppdatert blir bare viktigere og viktigere. Vi ser dette tydelig blant dem som søker jobber gjennom oss: øverst på ønskelisten er muligheten for egenutvikling og læring i jobben. Det kommer høyere opp på prioriteringslisten enn lønn. Å tilby utvikling og utdannelse er en viktig forutsetning for virksomheter som ønsker å rekruttere de beste arbeidstakerne, sier Bøe.

Fem tips til hvordan du holder deg digitalt oppdatert

Er du bekymret for din egen kompetanse på det digitale feltet? Her er Randstad-sjefens tips til hvordan du kan holde deg digitalt oppdatert på jobben: 

  • Finn ut hvilke tilbud om utvikling som finnes internt i bedriften. Finnes det en pott man kan søke på til kurs eller videreutdanning? Sørg for å dra nytte av det som finnes.
  • Meld deg frivillig til brukergrupper som tester nye IT-systemer eller annen teknologi som bedriften innfører. Her er ofte ansatte ønsket som ambassadører for endring.
  • Ta i bruk ny teknologi selv, og innta en aktiv holdning. Spør, diskuter og lær av kollegaer, for eksempel rundt lunsjbordet.
  • Om du bytter arbeidsgiver, be om å få et punkt om utvikling og utdanning inn i arbeidskontrakten.
  • Bruk medarbeidersamtalen til å be om kurs. Velg et konkret kurs, som er direkte koblet til bedriftens behov.
les mer

småbarnsmødre i arbeidslivet, trussel eller ressurs?

av Anne Borgaas, 2019-01-11 08:44

Klokken er 10.49. Jeg sitter i avslutningsfasen av et viktig kundemøte da jeg ser telefonen lyse opp med navnet på barnehagen over hele skjermen. Jeg vet at jeg bare må svare. Når barnehagen ringer er det enten en av to, sykdom eller skade. I noen sekunder tenker jeg febrilsk på hvordan jeg best mulig kan håndtere både kundemøtet og barnehagesamtalen, før jeg selvfølgelig svarer i telefonen og får vite at min håpefulle har fått omgangssyken.

les mer

hvem har skylden når vikaren ikke gjør jobben sin?

av Kaja van der Schoor, 2019-01-02 13:40

Å starte som ny i en virksomhet kan være krevende. Selv om den ansatte er faglig kompetent er det en mengde rammebetingelser som påvirker kvaliteten på den jobben han eller hun skal gjøre. Har du gode rutiner for å ta imot nye medarbeidere på en slik måte at de får de beste forutsetninger til å lykkes i jobben?

les mer

god jul fra oss i randstad!

av Christian Børresen, 2018-12-23 21:31

Endelig er julen her, og vi tenkte vi med dette ville ønske deg som leser bloggen vår en riktig god jul og et godt nytt år. Etter at vi lanserte bloggen i sommer har vi fått mye positiv respons på det vi har delt, noe vi setter stor pris på. Vi håper du føler at du har fått utbytte av å lese det vi legger ut, og hører gjerne fra deg om det er temaer du ønsker at vi skal ta opp, eller om du har feedback på det vi har gjort. I 2019 kommer vi til å fortsette i samme takt, og har allerede planen klar for masse relevant innhold for deg som er interessert i arbeidsliv og trender knyttet til dette.

les mer

9 av 10 selskaper klarer ikke finne kvalifiserte søkere.

av Christian Børresen, 2018-12-19 13:51

Undersøkelsen Randstad HR-trender avdekker at et overveldende flertall av norske virksomheter har problemer med å rekruttere kvalifisert personell. Hele 89 % av de spurte lederne har av forskjellige årsaker vansker med å tiltrekke seg attraktive søkere. Hvorfor er det så vanskelig, og hvilke mangler ser de i søknadene de mottar?

les mer

5 grunner til å ansette.

av Christian Børresen, 2018-12-12 18:34

Randstad sin undersøkelse, HR-trender, viser at over halvparten av selskapene som deltar i rapporten har tenkt å ansette i løpet av inneværende år. 50 % av disse oppgir manglende kompetanse i virksomheten som årsak til at det setter i gang en rekrutteringsprosess. Hvilke andre årsaker er det som gjør at selskapene ønsker å se seg om etter flere ansatte?

les mer