fordelene ved å samarbeide med en rekrutteringspartner.

av Christian Børresen, 2024-02-19 08:00

Nå som det blir stadig vanskeligere å finne kvalifiserte arbeidstakere, er det mer utfordrende enn noensinne å tiltrekke seg de riktige kandidatene. Dette er en utfordring for HR-teamene i små og store selskaper, som ikke bare må få fatt i folk med den nødvendige kompetansen – men også må sørge for at de eksisterende ansatte er fornøyde og ikke slutter i jobben.

les mer

hvordan redusere risikoen for feilansettelser?

av Christian Børresen, 2024-02-14 10:09

Feilansettelser kan være svært kostbart for bedriften din. Det kan føre til at du må starte rekrutteringsprosessen på nytt. Det kan også skape dårlig arbeidsmiljø. Dette kan gjøre at du mister verdifulle ansatte. Det kan også påvirke produktiviteten negativt, med økonomiske konsekvenser for virksomheten.

les mer

hvordan kan din bedrift vinne talenter i 2024?

av Asja Saric, 2024-01-04 09:00

Hvilke utfordringer møter du på når du skal rekruttere talenter i dagens marked? Hvilke tiltak kan du sette i verk for å endre strategi, og dermed finne og vinne de beste talentene for din bedrift? I dette innlegget belyses den krevende situasjonen mange bedrifter befinner seg i, og hvordan det kan være med på å skape utfordringer når det kommer til rekruttering. Det blir også diskutert hvor i rekrutteringsprosessen du bør ta en revurdering av etablerte rutiner og prosedyrer, og ikke minst hvilke endringer som kan iverksettes for å øke effektivitet og forbedre resultat. 

les mer

5 vanlige årsaker til uventet jobbfravær – og hvordan du kan håndtere det.

av Cathrine Torsvik, 2023-10-30 09:58

Suksess i næringslivet – uansett bransje, hva slags type organisasjon du driver og hvor stor den er – avhenger alltid av menneskene i organisasjonen.

les mer

slik kan randstad hjelpe deg å håndtere jobbfraværet.

av Cathrine Torsvik, 2023-10-23 13:27

Jobbfravær er et problem alle virksomheter opplever, og det er særlig utfordrende når bedriften har mange ansatte. Hyppig fravær kan imidlertid være en kilde til betydelige utgifter – og ødeleggende for produktiviteten.

les mer

slik håndterer du uplanlagt jobbfravær med proaktiv planlegging og langsiktige løsninger.

av Cathrine Torsvik, 2023-10-16 13:19

Jobbfravær er en kjent og uunngåelig utfordring for alle virksomheter. De ansatte vil alltid ha behov for å ta seg fri fra jobben fra tid til annen, primært på grunn av kortvarig sykdom, mindre skader og legetimer, men også på grunn av faktorer som stress, familieforpliktelser – og mistrivsel med jobben.

Siden konsekvensene av høyt jobbfravær kan påvirke selskapet ditt både direkte eller indirekte, trenger du en velplanlagt og effektiv fraværspolicy for å forebygge tap av inntekter og kunder.

Heldigvis finnes det konkrete ting du kan gjøre for å håndtere jobbfraværet – og første skritt er å kartlegge hvorfor folk tar uplanlagt fri fra jobben. Når du har identifisert utfordringen, er det tid for handling.

Les videre om hvordan du proaktivt kan forebygge hull i bemanningen i stedet for å bare respondere på underbemanning når det skjer.

les mer