helsevesenet har det høyeste sykefraværet i landet - kan innleie gjøre en forskjell?

av Christian Børresen, 2018-09-25 08:00

Sykefraværet i Norge er ganske stabilt. Siden 2000 har det blitt gradvis redusert slik at det nå ligger på 6.2 %. Fraværet var på sitt høyeste i 2003, da det så vidt passerte 8%, mens det stort sett har ligget et sted mellom 6 og 7%. Det er en forskjell mellom menn og kvinner, fylker og næringer.

les mer

mangel på fagarbeidere, kan vi snu trenden?

av Marlen Lauritsen, 2018-09-20 09:03

Som konsulent innen bemanning og rekruttering i Randstad, har jeg blitt kjent med mange bransjer og hvilke utfordringer de har. Innen industri, produksjon, bygg og anlegg, lager, logistikk og transport er det gjennomgående for de fleste at de sliter med rekruttering av ansatte med yrkesfaglig utdanning. Og skal vi tro statistikken, så vil det bare bli verre i årene som kommer.

les mer

fordeler og ulemper med digitale hr-systemer.

av Christian Børresen, 2018-09-03 14:54

HR-faget var et av de første områdene innenfor arbeidslivet der digitale verktøy fikk innpass. Automatiserte systemer kan gjøre alt fra å gjennomføre rekrutteringsprosesser til å samle store datamengder, for eksempel i forbindelse med spørreundersøkelser blant de ansatte. Allerede tidlig på 90-tallet begynte de første systemene å bli innført, og snart finnes det ikke en eneste del av rekrutteringsprosessen som ikke helt eller delvis kan digitaliseres. Hovedhensikten med disse systemene er å matche riktig kandidat med riktig arbeidsgiver på en best mulig måte. Å bruke digitale verktøy til disse oppgavene høres ut som et riktig valg, men det finnes også noen ulemper. Her er noen for- og bakdeler det kan være verdt å vurdere for den som vurderer innføringen av nye systemer.

les mer

hvordan ansette rett person? 5 tips for å unngå feilansettelser.

av Anne Borgaas, 2018-08-22 13:22

Feilansettelser er enhver arbeidsgivers store mareritt. Kostnadene ved å ansette feil medarbeider kan fort bli kritisk høye. Avhengig av type stilling kan tapene fort komme opp i 700 000 - 900 000,-. En undersøkelse fra Proffice viste at det allerede for 10 år siden raskt beløp seg på over en halv million om man ansatte feil. Da er ikke engang de indirekte kostnadene tatt med i beregningen. Tap av kunder, inntekter, markedsandeler, omdømme og annet kommer på toppen av dette. Det gjør også all tiden du bruker, og som du mister når du må starte hele ansettelsesprosessen på nytt.

les mer

nordmenn er mindre opptatt av sjefens alder.

av Christian Børresen, 2018-08-08 12:13

Bør din nærmeste sjef være eldre eller yngre enn deg selv? I en ny, internasjonal meningsmåling svarer åtte av 10 nordmenn at alder ikke betyr så mye. Halvparten foretrekker likevel at sjefen er eldre enn dem selv.

les mer

5 av de beste digitale plattformene for jobbintervju.

av Christian Børresen, 2018-08-02 11:14

De fleste bemanning- og rekrutteringsselskaper har nå tatt i bruk digitale løsninger for større eller mindre deler av ansettelsesprosessen. Et område man gjerne starter med er jobbintervjuet. Her kan gode verktøy være med på å gjøre deg mer effektiv ved å gi høyere kvalitet på intervjuene, større grad av gjennomføring, samt besparelse både på kost og tid. Det er viktig å foreta en grundig evaluering før man velger løsning. Her kommer en kort gjennomgang av noen av de beste digitale løsningene som finnes på markedet.

les mer