hvordan kan din bedrift vinne talenter i 2024?

av Asja Saric, 2024-01-04 09:00

Hvilke utfordringer møter du på når du skal rekruttere talenter i dagens marked? Hvilke tiltak kan du sette i verk for å endre strategi, og dermed finne og vinne de beste talentene for din bedrift? I dette innlegget belyses den krevende situasjonen mange bedrifter befinner seg i, og hvordan det kan være med på å skape utfordringer når det kommer til rekruttering. Det blir også diskutert hvor i rekrutteringsprosessen du bør ta en revurdering av etablerte rutiner og prosedyrer, og ikke minst hvilke endringer som kan iverksettes for å øke effektivitet og forbedre resultat. 

les mer