elektronisk referansesjekk - hvordan effektivisere og sikre kvalitet.

av Linn Falao Welin, 2018-07-09 09:39

Referansesjekk er en viktig, men tidkrevende del av rekrutteringsprosessen. Man ønsker å sikre seg all nødvendig informasjon om kandidater i prosess, samtidig som tiden er knapp. I tillegg kan det være utfordrende å få tak i referansepersoner, da de fleste er travle i arbeidshverdagen.

les mer