mangel på fagarbeidere, kan vi snu trenden?

av Marlen Lauritsen, 2018-09-20 09:03

Som konsulent innen bemanning og rekruttering i Randstad, har jeg blitt kjent med mange bransjer og hvilke utfordringer de har. Innen industri, produksjon, bygg og anlegg, lager, logistikk og transport er det gjennomgående for de fleste at de sliter med rekruttering av ansatte med yrkesfaglig utdanning. Og skal vi tro statistikken, så vil det bare bli verre i årene som kommer.

les mer

rekruttere selv eller via byrå. når går «vinninga opp i spinninga"?

av Marlen Lauritsen, 2018-07-02 08:27

For mange bedrifter kan det å skulle bruke penger på ekstern bistand ved nyansettelser virke som en unødvendig utgiftspost. Hvorfor betale noen til å gjøre en jobb man kan gjøre selv? Men før neste behov for nye medarbeidere melder seg, kan det være lurt å gjøre seg noen tanker om hva det innebærer. En rekrutteringsprosess har mange fallgruver og er en tidkrevende prosess som uten unntak vil gå på bekostning av den daglige driften. I et næringsliv hvor tid er penger, når går «vinninga opp i spinninga» for din bedrift?

les mer