rekruttering når det er mangel på kandidater.

av Petter Nyhagen, 2020-04-27 18:59

Artikkel oppdatert november 2021.

Arbeidsmarkedet er i en kontinuerlig endring, og de siste to årene har vært utfordrende med rekordmange permitteringer som følge av virusepidemi og store vanskeligheter for mange bedrifter. I slutten av 2021 ser det ut som den største utfordringen er mangel på kvalifisert arbeidskraft som er større enn noensinne. I et slik marked er det lett å gå i noen feller når man skal rekruttere. I verste fall fører det til feilansettelser som kan komme til å koste deg dyrt. Vi ser på hva som er de vanligste feilene.

les mer

bruk bemanningsbyrå til det beste for pasientene.

av Petter Nyhagen, 2018-05-28 17:42

Mangelen på helsepersonell kombinert med sykefravær og permisjoner gjør det nødvendig å bruke fleksibel arbeidskraft for å gi pasientene helseoppfølgingen de har krav på.

les mer