kandidatutvelgelse på tvers av kulturer.

av Yngvild Hjetland, 2018-11-02 09:43

En kjent felle å gå i som rekrutterer er å velge den kandidaten som er mest lik en selv. Vi går ofte for det trygge og kjente, men dette fører også til at vi kan gå glipp av gode kandidater som kommer fra en annen kultur og bakgrunn enn den vi kjenner best.

les mer