Emne: Bemanning

X

hva er de beste strategiene for å holde på de ansatte?

av Cathrine Torsvik, 2022-03-26 11:44

Når de dyktigste medarbeiderne plutselig slutter, svekkes teamene. Moralen synker, lederne må omorganisere arbeidsoppgaver og produktiviteten kan bli lavere, i hvert fall midlertidig. 

les mer

slik kan randstad hjelpe deg å beholde de ansatte.

av Cathrine Torsvik, 2022-03-26 10:57

Høyere arbeidsledighet medfører som regel at det er enklere å rekruttere. Tross alt bør en større kandidatpool gjøre det enklere å finne kvalifiserte kandidater raskere og enklere. Dessverre ser ikke dette ut til å være tilfellet i dagens post-pandemiske miljø.

les mer

slik kan randstad hjelpe deg med å rekruttere logistikkmedarbeidere.

av Ragne Odberg Myrsve, 2022-03-13 20:32

Logistikkbransjen har vært spesielt utsatt av pandemien, med lokale lockdowns, stengte grenser og forstyrrelser i produksjonen og leveranser.

les mer

hr-trender i logistikkbransjen.

av Ragne Odberg Myrsve, 2022-02-18 08:00

Få bransjer har opplevd så store endringer i løpet av pandemien som logistikkbransjen. Måten forbrukerne handler på, har endret seg over natten – faktisk økte den globale netthandelen med mer enn 27 % fra 2019 til 2020. Denne plutselige overgangen gjorde at bedrifter verden over ble tvunget til å utvikle nye logistikkstrategier på kort tid. I tillegg varierte etterspørselen etter produkter enormt fra uke til uke, og bedriftene sto overfor store bemanningsproblemer i en grad man aldri hadde sett maken til tidligere.

les mer

slik kan randstad hjelpe deg med å håndtere fravær.

av Cathrine Torsvik, 2021-12-07 12:37

Fravær på arbeidsplassen er et problem som alle virksomheter må forholde seg til. Et samarbeid med Randstad kan hjelpe deg å redusere effekten av fravær på din bedrift gjennom raske, pålitelige bemanningsløsninger og effektiv personalledelse.

les mer

human forward: randstads unike tilnærming til rekruttering

av Christian Børresen, 2021-05-02 21:36

Hva gjør rekrutteringsprosessen til Randstad annerledes? Dette er et spørsmål vi ofte får fra potensielle kunder. Når du vurdere å bruke et HR-selskap til å ta hånd om bemanningsbehovene dine er det et svært relevant spørsmål å stille.

les mer