Emne: helsebemanning

X

helsevesenet er avhengige av bemanningsbransjens kompetanse

av Christian Børresen, 2022-02-05 16:09

Mangelen på sykepleiere er en alvorlig bekymring for det norske helsevesenet. Bemanningsbransjen har spilt en viktig rolle under koronapandemien, og Bente Slaatten i Randstad Care mener tilgangen til ekstra arbeidskraft vil være avgjørende for å kunne håndtere det økende behovet for kompetanse og kapasitet.

les mer

la oss gjøre en forskjell sammen.

av Christian Børresen, 2020-03-15 11:40

Den siste tiden har vært, er og kommer til å være utfordrende og krevende for norsk helsevesen. Eksplosjonsartet smittespredning med tilhørende innskrenkninger fører til at helsepersonell over hele landet er nødt til å foreta svært vanskelige prioriteringer. Mange av oss opplever allerede på kroppen at situasjonen vi er midt oppe i er noe av det mest alvorlige vi har erfart.

les mer

randstad får nasjonal avtale om bemanning av sykepleiere.

av Christian Børresen, 2019-06-10 20:29

Er du sykepleier på jakt etter nye utfordringer? HR- og rekrutteringsselskapet Randstad har fått en av landets største bemanningsavtaler. Den nye avtalen med Sykehusinnkjøp innebærer at Randstad kan bli den største aktøren som leverer sykepleiervikarer til norsk helsevesen de neste fire årene.

les mer

hvem har skylden når vikaren ikke gjør jobben sin?

av Kaja van der Schoor, 2019-01-02 13:40

Å starte som ny i en virksomhet kan være krevende. Selv om den ansatte er faglig kompetent er det en mengde rammebetingelser som påvirker kvaliteten på den jobben han eller hun skal gjøre. Har du gode rutiner for å ta imot nye medarbeidere på en slik måte at de får de beste forutsetninger til å lykkes i jobben?

les mer

helsevesenet har det høyeste sykefraværet i landet - hva kan gjøres?

av Christian Børresen, 2018-09-25 08:00

Sykefraværet i Norge er ganske stabilt. Siden 2000 har det blitt gradvis redusert slik at det nå ligger på 6.2 %. Fraværet var på sitt høyeste i 2003, da det så vidt passerte 8%, mens det stort sett har ligget et sted mellom 6 og 7%. Det er en forskjell mellom menn og kvinner, fylker og næringer.

les mer

bruk bemanningsbyrå til det beste for pasientene.

av Petter Nyhagen, 2018-05-28 17:42

Mangelen på helsepersonell kombinert med sykefravær og permisjoner gjør det nødvendig å bruke fleksibel arbeidskraft for å gi pasientene helseoppfølgingen de har krav på.

les mer