Emne: HR

X

slik leder du på en hybrid arbeidsplass.

av Christian Børresen, 2022-04-02 11:34

Spørsmålet om hvordan fremtidens arbeidsliv skal se ut blir stadig mer aktuelt. De fleste arbeidsplasser er tilbake til normal virksomhet etter pandemien, og både bedrifter og arbeidstakere er opptatt av problemstillinger som inntil kort tid tilbake var ukjente.  Vi ser på konkrete tips til deg som skal lede og tilrettelegge for en arbeidsplass der medarbeiderne befinner seg på ulike lokasjoner

les mer

årsakene til turnover i bedriften – og hva man kan gjøre med det?

av Cathrine Torsvik, 2022-03-18 11:27

I den ideelle rekrutteringsverdenen er hver eneste jobbsøker riktig kandidat, og nyansatte jobber sammen i harmoni. Dessverre er realiteten en ganske annen; og man må forholde seg til turnover av ansatte – utskiftning av personell, eller «gjennomtrekk» i bedriften av ulike årsaker – og du må rekruttere nye folk som kan erstatte dem som slutter.

les mer

slik kan randstad hjelpe deg med å rekruttere logistikkmedarbeidere.

av Ragne Odberg Myrsve, 2022-03-13 20:32

Logistikkbransjen har vært spesielt utsatt av pandemien, med lokale lockdowns, stengte grenser og forstyrrelser i produksjonen og leveranser.

les mer

slik blir du attraktiv for logistikkmedarbeidere.

av Ragne Odberg Myrsve, 2022-02-24 08:00

Det har vært en betydelig vekst i netthandelen etter at pandemien var et faktum. Faktisk vokste det globale netthandelssalget med 27,6 % i 2020. Denne veksten er ikke begrenset til bare ett globalt marked – nesten alle markeder opplevde en eller annen form for vekst under pandemien. Selv om pandemien nå viser tegn på å avta, forventes det globale netthandelssalget å øke med 14,3 % i 2021.

les mer

slik kan randstad hjelpe deg med å håndtere fravær.

av Cathrine Torsvik, 2021-12-07 12:37

Fravær på arbeidsplassen er et problem som alle virksomheter må forholde seg til. Et samarbeid med Randstad kan hjelpe deg å redusere effekten av fravær på din bedrift gjennom raske, pålitelige bemanningsløsninger og effektiv personalledelse.

les mer

slik håndterer du fravær med proaktiv planlegging.

av Cathrine Torsvik, 2021-11-29 12:32

Fravær er en kjent og uunngåelig utfordring for alle virksomheter. De ansatte vil alltid ha behov for å ta seg fri fra jobben innimellom. Som regel på grunn av kortvarig sykdom, mindre skader og legetimer, men også på grunn av faktorer som stress, omsorgsforpliktelser – og misnøye med jobben.

les mer