Emne: medarbeidertilfredshet

X

hvordan randstad kan bidra til å forbedre medarbeiderengasjementet.

av Christian Børresen, 2023-05-29 08:00

Mange arbeidsgivere sliter med å tiltrekke seg og ikke minst beholde de talentene de trenger. Med dagens stadige mangel på talenter og vedvarende kompetansegap, er det mange organisasjoner som ender opp med å ansette feil kandidat eller tyr til sesongarbeidere. Dette gjør det svært vanskelig å opprettholde en arbeidsstyrke av høy kvalitet. 

les mer

hvordan ledere påvirker medarbeidernes motivasjon.

av Christian Børresen, 2023-05-22 08:00

Ledere har som regel direkte kontakt med medarbeiderne sine daglig, og de fungerer ofte som bindeledd mellom toppledelsen og medarbeidere. Disse forbindelsene gir lederne en utrolig stor innflytelse over medarbeiderne. Ledere spiller en viktig rolle i å skape motivasjon på arbeidsplassen, men de kan også ha en atferd som ødelegger den. Sannheten er at bedriften din kan ha alle de riktige retningslinjene og rutinene på plass, men hvis lederne ikke klarer å implementere dem på riktig måte, vil du aldri høste fordelene.

les mer

beste praksis for å forbedre medarbeidernes motivasjon.

av Christian Børresen, 2023-05-08 08:00

Den pågående talentmangelen skaper nyheter i mange regioner rundt om i verden. For virksomheter som prøver å sikre seg de talentene som kreves for å dekke nåværende og kommende produksjonsbehov, er denne arbeidskraftskrisen mer enn bare én av mange aktuelle trender, overskrifter eller moteord. Den påvirker lønnsomheten og suksessen til disse organisasjonene.

les mer

hva påvirker motivasjonen til medarbeiderne dine?

av Christian Børresen, 2023-05-02 08:00

Dagens knapphet på talenter fører til et kandidatdrevet arbeidsmarked, og da er bedriftens evne til å få kontakt med de ansatte viktigere enn noen gang. Det er avgjørende å forstå hvilken rolle de ansattes motivasjon spiller for at bedriften skal lykkes, og hvordan du kan gjøre det til en topprioritet. 

les mer