Emne: Rekruttering

X

bygg et positivt arbeidsmiljø gjennom medarbeidernes erfaringer.

av Christian Børresen, 2023-09-06 09:13

Å skape et positivt arbeidsmiljø kan gi bedrifter en rekke fordeler. Ifølge vår employer brand-undersøkelse er arbeidsmiljøet blant de fem viktigste grunnene til at folk velger å jobbe for en bedrift. Ikke bare bidrar det til å tiltrekke seg de beste talentene, men det kan også redusere turnover og sykefravær og samtidig øke produktiviteten.

les mer

hvordan et samarbeid med randstad kan hjelpe deg med å forbedre medarbeideropplevelsen.

av Christian Børresen, 2023-09-06 09:12

Kompetansegapet i arbeidsmarkedet fortsetter å øke og konkurransen om de beste talentene er fortsatt stor. For å løse dette problemet må organisasjonene finne nye måter å sikre seg den kompetansen de trenger. En effektiv tilnærming innebærer å legge vekt på medarbeideropplevelsen. Det er ikke alltid like lett, særlig ikke når man skal håndtere en mangfoldig arbeidsstyrke med ulike mål og forventninger. 

les mer

hvorfor det å skape et ideelt arbeidsmiljø er avgjørende for bedriftens suksess.

av Christian Børresen, 2023-09-06 09:12

Arbeidsstyrken er i stadig utvikling, og hvis man vil tiltrekke og beholde talenter i dagens stramme arbeidsmarked, er det viktig å vite hva som motiverer de ansatte. Ifølge Randstads globale employer brand-undersøkelse er et trivelig arbeidsmiljø en av de viktigste drivkreftene. Globalt sett rangerte de ansatte dette på fjerdeplass blant de fem viktigste grunnene til å velge en arbeidsgiver, og blant europeiske og latinamerikanske arbeidstakere kom det på andre- og tredjeplass.

les mer

hvordan forstå og forebygge et dårlig arbeidsmiljø.

av Christian Børresen, 2023-09-05 15:14

Å skape et positivt og sunt arbeidsmiljø er avgjørende for å tiltrekke seg og beholde talenter i organisasjonen. Dessverre har undersøkelser både i USA og Storbritannia avdekket en økende tendens til utfordrende arbeidsmiljøer.

les mer

med fokus på de høye kostnadene knyttet til turnover.

av Cathrine Torsvik, 2023-08-14 08:00


Det stramme arbeidsmarkedet i Europa vekker bekymring blant en rekke arbeidsgivere, spesielt de som har betydelig arbeidsstyrke innen produksjon og logistikk. Dessverre har det blitt en gjengs praksis at bedriftsledelsen konsentrerer seg om å finne talenter i stedet for å beholde dem.

les mer

hvordan randstad kan hjelpe deg med å beholde talenter.

av Cathrine Torsvik, 2023-07-31 08:00

Dagens produksjons-, bil- og logistikkbedrifter har en felles utfordring – mangel på arbeidskraft. Selv om pandemien kan ha forsterket den globale mangelen på arbeidskraft, er motivasjonen bak de omfattende jobbskiftene fortsatt den samme: misnøye med jobben, manglende engasjement og økonomiske hensyn.

les mer