av Christian Børresen, 2018-11-07 19:06

Arbeidsmiljøloven blir endret fra nyttår 2019, og dette påvirker både bemanningsbransjen, arbeidstakerne som jobber for disse og virksomhetene som kjøper vikartjenester. Hva betyr endringene i arbeidsmiljøloven for deg?

Endringer i arbeidsmiljølovenTidlig i sommer vedtok Stortinget endringer i arbeidsmiljølovens regler om fast ansettelse og adgangen til innleie fra bemanningsforetak. Endringene trer i kraft fra 1. januar 2019. Disse reglene medfører blant annet en presisering av hva som er fast ansettelse og regulering av arbeidstid, samt krav til innhold i den skriftlige arbeidsavtalen. Endringene gir også begrensninger i forhold til hva du som kunde må forholde deg til når det gjelder mulighet for innleie av arbeidskraft.

Gratis seminar over hele landet

Reglene for innleie av personell reguleres i Norge av arbeidsmiljøloven. Utgangspunktet er at hovedregelen er fast ansettelse og at adgangen til midlertidig ansettelse er begrenset. Endringene i reglene gjør lovverket noe mer komplisert å forholde seg til. De påvirker både bemanningsselskapene og de som jobber for oss, men også deg som leier inn arbeidstakere.

Henriette Kristoff

- For deg som er kjøper av vikartjenester er det derfor viktig at du setter deg inn i regelverket fordi det vil tre i kraft i løpet av veldig kort tid, forteller Henriette Kristoff i Randstad. 

Vi i Randstad vil svært gjerne invitere deg til et gratis frokostseminar der du får en god gjennomgang av endringene i regelverket fra vår juridiske leder, Henriette Kristoff og direktør for bemanningstjenester Monika Hager. I løpet av november og desember holder vi en rekke seminarer over hele landet, som gir deg mulighet til å oppdatere deg. Enten du jobber innen HR og personal, er leder med personalansvar eller bare ønsker å være informert om hvilke endringer de nye reglene innebærer, så anbefaler vi deg å sette av tid til å delta på seminaret.

Påmelding og informasjon

Du finner informasjon og påmelding til seminaret ved å gå inn på linken under. 

Påmelding til gratis seminar

Dersom du skulle ha problemer med å delta på seminaret kan du selvfølgelig uansett ta kontakt med oss for en diskusjon rundt lovendringen og vurdering av hvordan det vil påvirke deg som innkjøper av bemanningstjenester. 

Kommenter dette innlegget